Obavijest maslinarima! 19.08.2016.

Obavještavamo  maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo let maslinine muhe ( Bactrocera oleae), nižeg i srednjeg intenziteta.

Maslinare upućujemo na pregled maslinika i plodova. Ukoliko je 5 % zaraženih plodova preporučujemo da nastave sa preventivnom mjerama zaštite.

U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje.

U tu svrhu se  može koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait.

Umjesto gotovog pripravka može se koristiti  insekticid + atraktant ( preporuka 19.07.2016.)

Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-15 dana i obavezno nakon kiše.

Ukoliko je  10 – 15 %  plodova zaraženo tada je opravdana kurativna metoda ( „širom“) tj. tretiranje cijele krošnje.

 

Dozvoljeni pripravci su na bazi: dimetoata ( Rogor 40, Chromogor, Calinogor ili Perfecthion), na bazi deltametrina ( Decis 2,5 : Decis 100 EC ), te na bazi fosmeta ( Imidan 50 WG).

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

    Sve poljoprivredne proizvođače podsjećamo na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( N/N 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( N/N 142/12) . Svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani do 26.11.2016 godine  a popis ovlaštenih ispitnih stanica nalazi se na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Uređaji koji ne  podliježu pregledu su ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon.

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis