Obavijest vinogradarima! 29.07.2016.

Vinogradarima  savjetujemo  da nakon  različito palih oborina ( od 25-70 l/m²) izvrše zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) čim se može ući u vinograd. Preporučujemo primjenu  najboljih sistemičnih fungicida protiv  plamenjače i pepelnice.

U zadnjoj zaštiti vinove loze, vodite brigu o karenci fungicida!

Na lokacijama gdje je bilo tuče preporučujemo primijeniti fungicid protiv sive plijesni ( Botritys cinerea): Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Luna Privilege KS ili Cantus u kombinaciji s pripravkom na bazi aminokiselina( Drin, Polyamin…).

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pozivamo poljoprivredne proizvođače  da se odazovu na obvezno atestiranje uređaja za aplikaciju prskalica i raspršivača jer zakonski rok istječe 26.11.2016.

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis