Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i vlasnicima pojedinačnih stabla oraha! 01.08.2016.

Sredinom mjeseca srpnja o.g.  zabilježen je početak leta orahove muhe (Rhagoletes completa) pa smo prije 13 dana (19.7. 2016.) vlasnike plantažnih nasada i pojedinačnih stabla oraha upozoravali na početne mjere zaštite protiv ovog štetnog organizma (npr. postavljanje žutih ljepljivih ploča i/ili početak lokalne primjene mješavine insekticid + "atraktant"!).

Nakon 24. srpnja o.g. ulovi orahove muhe u središnjem dijelu Međimurja na žutim ljepljivim pločama + "atraktant" postaju sve brojniji i iznose desetak odraslih jedinki dnevno! Orahova muha na području Međimurja leti od sredine mjeseca srpnja do sredine mjeseca rujna, sa maksimalnim ulovima jedinki tijekom mjeseca kolovoza!

Prema iskustvima iz 2013. sezone (manje oborina krajem ljeta) za uspješno suzbijanje orahove muhe dovoljno je bilo provesti samo tri usmjerene i lokalne aplikacije na donje grane s južne strane insekticid + atraktant. Naprotiv, tijekom kišne 2014. sezone takav je pristup dao značajno lošije rezultate (unatoč 3 tretiranja zaraza plodova 100 %).

Stoga u razdobljima s učestalim oborinama usmjerena tretiranja orahove muhe treba češće i više puta provoditi, a prema stranim iskustvima uspjeh se u takvim uvjetima očekuje tek nakon 4 do 5 aplikacija!

Poznato je da štete na plodovima oraha od ovog nametnika mogu iznositi 50-80 %, a 2014. sezone na mnogim je lokalitetima zabilježena zaraza plodova 100 %! Iskustva u Međimurju dokazuju da je masa (težina) jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži! Sve više vlasnika stabla oraha posljednjih sezona dojavljuje štete koje nalikuju napadu orahove muhe i tražili preporuke za njeno moguće suzbijanje. Stoga smatramo da je ova novija štetna vrsta voćne muhe vrlo proširena.

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje a pojavljuje se sredinom i krajem ljeta. Desetak dana nakon prve pojave muha počinje odlaganje jaja. Ženke odlažu oko 15 jaja u zelenu lupinu iz kojih nakon 5 dana izlaze ličinke. Zelene lupina oraha postaje mekana, zbog tanina koji se oslobađaju s vremenom pocrni, te se zalijepi za ljusku oraha i teško se odvaja od nje. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Ranije napadnuti plodovi oraha od muhe obično otpadaju sa stabla.

Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča.

VAŽNO: Veći broj postavljenih žutih ljepljivih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost!

Svim vlasnicima pojedinačnih stabla oraha koji žele spriječiti štete od orahove muhe preporučujemo na stabla vješati žute ljepljive ploče. Orahova muha prezimi u zemljištu, pa je žute ljepljive ploče dovoljno vješati u donjem dijelu krošnje stabala oraha! Zbog šteta u voćarstvu zbog niskih proljetnih temperatura zabilježenih 26.4. 2016. napad odraslih jedinki orahove muhe bit će usmjeren na stabla gdje plodovi nisu uništeni "smrzavanjem"!

Mogućnosti i iskustva usmjerenog kemijskog suzbijanja orahove muhe:

Sukladno Naputku o proširenju dozvola za primjenu kemijskih sredstva za zaštitu bilja na malim kulturama i/ili malim namjenama dopuštenje za suzbijanje orahove muhe u našoj zemlji imaju pripravak na osnovi tiakloprida: Calypso 480 SC (0,25 lit./ha, maksimalno 2x godišnje, karenca 14 dana) i fosmeta: Imidan 50 WG (1,0 kg/ha, najviše 2x godišnje, karenca 7 dana)!

Također, u našoj zemlji dopuštenje za primjenu u nasadima oraha ima djelatna tvar spinosad u pripravku Laser KS (u količini 0,2-0,3 lit./ha, maksimalno 3x godišnje, karenca 3 dana), registriran za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella), ali djelotvoran i na orahovu muhu!

Ovisno količini i rasporedu oborina, te najvišim dnevnim temperaturama, tretiranja treba ponavljati u razmacima 8-10 dana, te je ukupno na taj način potrebno provesti barem 4 do 5 usmjerenih aplikacija u kritičnom razdoblju (od sredine ili kraja srpnja pa sve do početka mjeseca rujna)! Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje. Zbog potencijalne opasnosti insekticida na pčele medarice, u nasadima oraha u vrijeme provođenje kemijske mjere zaštite ne smije biti cvatućeg podrasta!

Puno bolji učinak, uz manji utrošak škropiva i smanjenje ukupnog broja tretiranja (naročito na stablima veće visine i volumena), postiže se ako djelatnim tvarima tiakloprid i spinosad dodajemo biljni proteinski mamac (Buminal) (0,6 lit./100 litara vode). Pripravak nema propisane karence i razvrstan je izvan skupine otrova. Ako se dodaje insekticidima na osnovi tiakloprida ili spinosada može se tretirati samo donji dio krošnje, a ukupni broj aplikacija se može umanjiti s prosječnim razmacima 12-15 dana!

Tablica 1. Iskustva zaštite stabla oraha od orahove muhe metodom "privuci i ubij" dobivena u Međimurju proteklih nekoliko sezona:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

Dodavanje atraktanta

*tiakloprid

Calypso SC

0,03 %

Da

*fosmet

Imidan 50 WG

0,1 %

Da

**spinosad

Laser KS

0,05 %

Da

spinosad & atraktant

Ssuccess Bait KS

2-3 %

Ne

atraktant

Buminal

0,6 %

*tiakloprid registriran za suzbijanje orahove muhe (najviše 2x tijekom sezone); fosmet registriran za suzbijanje orahove muhe (najviše 2x tijekom sezone); **spinosad registriran za suzbijanje jabukova savijača na orahu, ali djelotvoran i na orahovu muhu! Potrebno im je dodati atraktant (Buminal) i prskati samo donje grane oraha s južne strane, počevši od kraja mjeseca srpnja do početka rujna!

U kontroli voćnih muha (Trypetidae) poznata je i tehnologija prskanja pojedinog dijela nasada (40 %) na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida (u pripravku Success Bait KS), koja je u našoj zemlji registriran i koristi se protiv mediteranske i maslinove muhe.

Pokusom u Međimurju je 2013. ova metoda također bila vrlo učinkovita i protiv orahove muhe. Pripravak Success Bait KS (primjena 2-4 %) osim insekticida (spinosad) sadrži sredstvo koje privlači muhe (buminal), pa se tretira samo dio krošnje (pojedine grane) i na taj se način suzbijaju muhe prije nego odlože jaja (aplikaciju obaviti nakon prvih ulova muha na žute ljepljive ploče). Na pojedinačnim i velikim stablima oraha dovoljno je tretirati donje grana s južne strane uz utrošak samo 2 litre 3 % škropiva po stablu. Broj naknadnih prskanja se ponavlja svakih 14-15 dana, počevši od sredine ili kraja srpnja do početka mjeseca rujna! Ovakav način tretiranja samo jednom manjeg dijela krošnje naročito je praktičan na pojedinačnim visokim stablima oraha, uzgajanim uz okućnice za vlastite potrebe kućanstava.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis