Obavijest uzgajivačima krizantema! 26.07.2016.

Posljednja preporuka proizvođačima krizantema o mogućoj pojavi najvažnijih kategorija štetnih organizama u početku rasta i razvoja (npr. "mladenačke" bolesti korijena i prizemnog dijela stabljike), organizmima životinjskog podrijetla prilagođenim zaštićenim prostorima (npr. staklenička grinja, kalifornijski trips, fitofagne stjenice), kao i mogućoj ranijoj pojavi najopasnije bolesti lišća na matičnim biljkama krizantema – bijele hrđe (Puccinia horiana) upućena je prije tri tjedna (5.7. 2016.).

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja na području Međimurja bilježimo 67,2 mm oborina i srednju mjesečnu temperaturu zraka +20,8°C. Ove godine je u središnjem dijelu županije do jučerašnjeg dana prosječna mjesečna temperatura iznosila +22,1°C te je pritom zabilježeno 52,8 mm kiše.

Iz prikazanih vrijednosti vidimo da je prema prosječnoj temperaturi zraka mjesec srpanj o.g. topliji od očekivanja a s najavljenim oborinama do kraja ovog tjedna očekujemo prosječne mjesečne količine! Relativna vlažnost zraka je pritom vrlo visoka, u središnjem dijelu Županije iznosi 80,9 % a na lokalitetima uz riječne doline čak 94,7 %!

Pri uzgoju u zaštićenim prostorima ili na otvorenim gredicama krizanteme je redovito potrebno navodnjavati sustavima kap po kap u dovoljnim količinama, a vruće i sparno razdoblje u narednom će razdoblju više pogodovati uzročnicima bolesti iz skupine lisnih pjegavosti (Septoria, Alternaria) nego hrđama (Puccinia)!

Već smo u prvim srpanjskim zaštitama pri prskanju mladih biljčica osim površinskim djelatnim tvarima (npr. folpet, mankozeb, kaptan), preporučili i djelatnu tvar azoksistrobin, a navedene kombinacije daju odličnu preventivnu zaštitu protiv navedenih skupina bolesti (Septoria, Alternaria, Puccinia).

Tablica 1. Neki fungicidi registrirani za suzbijanje bolesti na cvijeću u Republici Hrvatskoj:

Djelatna tvar

Pripravak

Biljne bolesti

folpet

Futura 50 WP

Antraknoza (Didymella), lisne pjegavosti (Alternaria, Septoria)

sumpor

Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan WG, Cosavet i dr.

Pepelnica (Oidium)

kaptan

Captan 50 WP, Kastor

Lisne pjegavosti (Alternaria, Septoria)

azoksistrobin

Quadris 25 SC, Ortiva

Hrđa (Puccinia) i Pepelnica (Oidium)

fludioksonil & ciprodinil

Switch WG

Siva plijesan (Botrytis)

Naglašavamo da od štetnih organizama životinjskog podrijetla tijekom srpnja ili početkom kolovoza obično bilježimo jaču pojavu poljske zelene stjenice (Lygus), lisnih uši (Aphidae) i/ili kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a naročito s temperaturama zraka na vrijednosti većim od +30°C raste opasnost od moguće vrlo rane pojave stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus).

Za suzbijanje lisnih uši i štetnih stjenica preporučujemo koristiti insekticide iz skupine neonikotinoida (npr. tiametoksam). Protiv kalifornijskog tripsa u našoj su zemlji dopušteni vrlo učinkoviti pripravci na osnovi abamektina, koji istovremeno učinkovito suzbijaju i koprivinu ili stakleničku grinju.

Tablica 2. Insekticidi i akaricidi dopušteni za primjenu u ukrasnom bilju i krizantemi u Republici Hrvatskoj:

Djelatna tvar

Pripravak

Učinkovitost

pirimikarb

Pirimor WG

lisne uši

alfacipermetrin

Fastac, Direct SC

štetne gusjenice, lisne uši

pimetrozin

Chess WG

lisne uši, štitasti moljci

tiametoksam

Actara WG

lisne uši

tiakloprid

Calypso 480 SC

lisne uši

lufenuron

Match 050 EC

tripsi, gusjenice

metoksifenzoid

Runner SC

štetne gusjenice

abamektin

Vertimec, Kraft EC

crveni voćni pauk, kalifornijski trips

tau-fluvalinat

Mavrick 2F

lisne uši

imidakloprid

Confidor, Boxer, Kohinor, Dali, Congo

lisne uši

VAŽNO: Zbog većeg je broja štetnih organizama moguće u priručni laboratorij Savjetodavne službe u Čakovcu dostavljati biljne uzorke na prepoznavanje neželjenih posljedica i dobivanje učinkovitijih preporuka za njihovo suzbijanje.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis