Obavijest proizvođačima jabuka! 25.07.2016.

Od zadnje preporuke prošlo je 10-tak dana. U međuvremenu je pala značajna količina oborina i isprala zaštitna sredstva s voćaka. Neophodno je stoga ponoviti zaštitu voćnjaka protiv najznačajnijih bolesti.

Proizvođačima jabuka preporuča se zaštita nasada protiv krastavosti ili fuzikladija (Venturia spp.) jednim od slijedećih pripravaka: Antracol WP 70, Dithane, Polyram ili Mankozeb.

Protiv pepelnice jabuke koristite jedan od pripravaka na bazi sumpora poput: Sumpor 80 WG, Chromosul 80 WG, Kalinosul 80 WG ili sl.

U nekim voćnjacima zamijećena je značajna prisutnost crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Ako se pregledom voćaka utvrdi njegova prisutnost zaštitu obaviti jednim od slijedećih akaricida: Mitac-20, Tronic-20, Acarstin, Vertimec ili Demitan.

Zaštitu voćnjaka obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena kako bi se očuvalo što više korisnih kukaca u nasadu.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

Podsjećamo i na Zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (NN 142/12 i NN 14/2014). Krajnji rok do kojega uređaji stariji od 1. siječnja 2013. g. moraju biti pregledani je 26. 11. 2016. Pregled obaviti jedino u ovlaštenim ispitnim stanicama. Detaljnije informacije možete dobiti također na stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr) .

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl. inž. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis