Obavijest proizvođačima kasnog kupusa ! 22.07.2016.

Praćenjem pojave leptira u kupusu (žute ploče, feromoni) utvrđena je visoka populacija leptira kupusnog moljca (Plutella xyilostella) i kupusne sovice (Mamestra brassicae), te let leptira kupusnog bijelca i malog kupusara. Potrebno je pregledavati biljke na prisutnost gusjenica i u slučaju jačeg napada provesti zaštitu  primjenom jednog od insekticida:

AVAUNT 15 SC (indoksakarb)- K- 3 dana

ALVERDE (metaflumizon)- K- 3 dana

LASER (spinosad)- K- 3 dana

AFFIRM (emamektin benzoat)- K- 3 dana

Započinje let treće generacije kupusne muhe (Delia radicum). Preporučuje se proizvođačima pratiti pojavu muha korištenjem žutih ljepljivih ploča. Nakon masovne pojave (100-200 muha/ploči/tjedno) provesti zaštitu primjenom jednog od insekticida na osnovi aktivne tvari dimetoata: Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor uz utrošak 600 l vode /ha.

Preventivnu zaštitu nasada  od plamenjače (Peronospora parasitica), prstenaste pjegavosti (Mycossphaerella brassicicola), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.) i bakterioza (Erwinia carotovora  subsp. carotovora, Xanthomonas campestris) provesti prije najavljenih oborina (24.07.) primjenom jednog od  pripravaka:

NEORAM WG (K-20 dana)¸

DIFCOR (K-21 dan)

INFINITO (K- 14 dana)

NATIVO 75 WG (K- 21 dan)

SCORE 250 EC (K-21 dan)

SIGNUM (K-21 dan)

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema preporukama proizvođača.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon. Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail:Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis