Obavijest voćarima! 05.07.2016.

Od posljednje preporuke  za zaštitu jabuka i krušaka od fuzikladija (Venturia inaequalis) prošlo je 14 dana. U tom periodu prevladavalo je vruće vrijeme sa povremenim oborinama, a takvo se vrijeme očekuje i u narednom razdoblju.

Za zaštitu od fuzikladija  na  jabuci  i nadalje savjetujemo upotrebu jednog od preventivnih pripravaka s površinskim djelovanjem, na bazi mankozeba( Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb id r.), propineba (Antracol  WG 70), metirama ( Polyram DF), ditianona ( Delan 700 WG), kaptana (Merpan 80 WDG, Captan WP 50, Kastor i dr.), cirama ( Ziram 76 WG),  te pripravke na bazi strobilurina: Stroby WG ili Zato 50 WG.

Za suzbijanje fuzikladija na krušci registrirani su: Dithane M-45, Mankozeb, Merpan 80 WDG, Ziram 76 WG, Antracol WG 70, Delan 700 WG, Stroby WG i Zato 50 EG.

Treba voditi računa o tome da se pripravci iz skupine ditiokarbamata ( mankozeb, propineb, metiram, ziram) ne smiju koristiti više od 3x godišnje i ne uzastopno više puta, Stroby najviše 2 puta u sezoni, a Zato 50 WG najviše 3 puta u sezoni..

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti sumporni pripravci, a ako je napad jak, mogu se primijeniti Luna Experience ili Domark 40 ME.

Za suzbijanje gusjenica jabučnog savijača (Cydia pomonella) koristiti npr. Pyrinex 250, Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20 i sl. Pripravci Mospilan 20 SP i Calypso SC 480 registrirani su i za suzbijanje minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella).

I nadalje je potrebno kontrolirati  prisutnost crvenog  voćnog pauka (Panonychus ulmi).  Ukoliko pronađete 8-10 crvenih pauka po listu, potrebno je kemijsko suzbijanje jednim od registriranih akaricida: Masai WP, Apollo SC, Zoom SC, Vertimec EC, Kraft EC, Envidor SC, Ortus SC, Demitan SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obavezu testiranja rada prskalica i atomizera. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine                

                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis