Obavijest proizvođačima povrća ! 04.07.2016.

Celer

Preporuka je uzgajivačima celera na otvorenom da izvrše zaštitu lisne mase protiv pjegavosti lista celera prije najavljenih oborina. Simptomi bolesti vidljivi su na plojci lista kao žute pjege na listu koje kasnije posmeđe, promjera su i preko 1 cm. Kod  jake zaraze cijeli list je prekriven pjegama te može doći do sušenja i na kraju propadanja biljke radi smanjenja asimilacijske površine. Spore gljivica šire se zaraženim sjemenom ili sporama koje su u tlu aktivne dvije godine, tako da je važno poštivati plodored i sijati zdravo certificirano sjeme, te zaoravati biljne ostatke. Zaštita protiv navedenih bolesti fungicidima su preventivne.

Fungicidi registrirani za suzbijanje bolesti na celeru su :

  • siva pjegavost; Neoram WG, DACONIL 720 SC, DITHANE DG NEOTEC, ORTIVA, SCORE 250 EC
  • pepelnica, hrđa, pjegavosti, koncentrična pjegavost; DIFKOR
  • pjegavosti; POLYRAM DF– registriran za celera korjenaša

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !

Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis