Obavijest vinogradarima! 05.07.2016.

Vinova loza se nalazi u razvojnom stadiju intezivnog rasta bobica.  Vremenski uvjeti pogoduju razvoju i širenju pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) te je vrlo važno nastaviti sa zaštitom protiv ovog uzročnika bolesti.

Za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti pripravci: Folicur EW 250, Nativo, Luna experiance, Collis i dr. U vinogradima u kojima su prisutni simptomi zaraze na bobicama prednost dati pripravcima koji imaju kurativno djelovanje Dynali EC, Falcon EC 460, Systhane 24 E,  Vivando, Topas 100 EC, Karathane Gold 350 EC.

Za zaštitu od plamenjače ( Plasmopora viticola) mogu se koristiti kontaktni organski fungicidi na osnovi djelatne tvari folpeta, mankozeba, kaptana, metirama ili propineba.

Na mikro lokalitetima gdje se zadržava duže vlaga i gdje su prisutni simptomi zaraze plamenjačom mogu se koristiti pripravci sistemičnog djelovanja (Ridomil Gold Combi 45 WG, VeritaMelody Duo WP,  Mildicut S, Pergado F/M, Fantic F/M, Acrobat MZ, Forum Star DF i dr.).

Pred samo zatvaranje grozda u zoni grožđa za zaštitu od uzročnika sive plijesni ( Botrytis cinarea) koristi jedan od botricida ( Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Pyrus  400 SC,Cantus, Luna Privilege, Driza WG ili Chorus  75 WG).

Pripravke koristiti po mirnom vremenu  prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (traktorske prskalice, atomizeri) do 26.11.2016. koje obavljaju ovlaštene ispitne stanice (popis na www.mps).

Silvija Marušić dipl.ing.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis