Obavijest vinogradarima 20.06.2016.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 9 dana. Toplo i sparno vrijeme sa povremenim oborinama pogodovalo je razvoju infekcija  plamenjačom i pepelnicom vinove loze.

Većina sorata vinove loze završila je s cvatnjom. Potrebno nastaviti sa zaštitom od plamenjače i pepelnice, a potrebno je provesti i zaštitu od sive plijesni (botritisa; Botrytis cinerea).

Za zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) potrebno je koristiti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja. Korisno je koristiti one koji sadrže i aktivnu tvar folpet jer ta aktivna tvar ima sporedno djelovanje i na sivu plijesan (Ridomil Gold Combi 45 WG, Galben F, Fantic F, Profiler, Verita, Pergado F, Curzate F…) iako se mogu koristiti i drugi pripravci sistemičnog djelovanja (Pergado MZ, Fantic M, Galben M, Ridomil Gold MZ Pepite i dr.).

Ukoliko je došlo do primarne infekcije plamenjačom vinove loze, nakon pojave uljanih pjega potrebno je primijeniti jedan od pripravaka s dubinskim djelovanjem, koji će spriječiti nastajanje spora pomoću koji se bolest širi u vinogradu. Takvi su pripravci npr. Acrobat MZ ili Forum star.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) nakon cvatnje možete koristiti jedan od kombiniranih pripravaka (sastoje se od dvije ili više aktivnih tvari) koji se ne moraju kombinirati sa sumporom jer to u ovoj razvojnoj fazi još nije poželjno (moguća fitotoksičnost na tek zametnute bobice). Takvi su pripravci npr. Dynali, Luna Experience, Nativo WG, Collis SC, Postalon SC.

Radi sprečavanja naseljavanja sive plijesni (botritisa) na grozdić, potrebno je na kraju cvatnje vinove loze provesti zaštitu botriticidom, pripravkom za suzbijanje sive plijesni.

Može se koristiti npr. Pyrus 400, Teldor ili Cantus.

Pripravak Pyrus 400 ne kombinirati sa pripravcima za zaštitu od plamenjače koji sadrže Al-fosetil (Mikal flash, Mikal premium F, Alfil, Azimut, Verita…).

Ukoliko pronalazite više od 15 gusjenica pepljastog grozdovog moljca na 100 pregledanih grozdića, potrebno je provesti njihovo suzbijanje. Registrirani pripravci su npr. Laser, Coragen  20 SC ili Affirm.

Pripravak za suzbijanje sive plijesni, kao i insekticid za suzbijanje grozdovih moljaca preporučljivo je primijeniti samo u zoni grožđa.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN.

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obavezu testiranja rada prskalica i atomizera. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

 

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis