Obavijest voćarima! 17.06.2016.

U voćnjacima jabuke u okolici Karlovca u kojima urod nije uništen mrazem savjetujemo ponoviti zaštitu protiv jabučnog savijača prema preporuci od 3. lipnja.

Također provoditi zaštite protiv krastavosti i pepelnice prema preporuci od 3. lipnja.

U narednom periodu potrebno je u nasadima jabuka kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Kritičnim se smatra 8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog pauka preporučamo jedan od sljedećih akaricida: Masai, Zoom 11 SC, Vertimec 018 EC ili Kraft.

Prije tretiranja sredstvima opasnim za pčele poduzati  sve potrebne mjere za zaštitu pčela!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.                                                         

Uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis