Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana 20.06.2016.

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka upućena je prije 12 dana (8.6. 2016.). U posljednjih 8 dana na području središnjeg dijela Međimurja bilježimo intenzivan razvoj uzročnika plamenjače luka (Peronospora destructor) u usjevima netretiranog proljetnog luka uzgajanog iz lučice na zarazu lišća veću od 50%!

U razdoblju 10.-15. lipnja o.g. kiša je na većini mjernih lokaliteta u Županiji padala svakodnevno, ali u vrlo malim količinama (u središnjem dijelu od 1,2 do 4,8 mm). Većina tržnih proizvođača proljetnog luka izravno iz sjemena u proteklom je lipanjskom razdoblju navodnjavalo usjeve kišenjem (orošavanjem). Naprotiv, dana 19. i 20. lipnja o.g. (ujutro do 7.00 sati) zabilježene su veće količine kiše na svim mjernim županijskim lokalitetima: npr. Trnovčak 30,8 mm; Novakovec 23,8 mm; Donji Pustakovec 39,4 mm; Orehovica 39,6 mm te Belica čak 61,4 mm!

Kiša još uvijek pada u prijepodnevnim satima na svim mjernim županijskim lokalitetima!

Ponavljamo upozorenje da treba nastaviti sa mjerama zaštite protiv plamenjače u usjevima dugog dana ("proljetni luk") uzgajanim iz sjemena, naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena trenutno su u vrlo osjetljivom stadiju na zaraze plamenjačom.  

U program zaštite luka od plamenjače moguće je jednom u sezoni uvrstiti i dopuštene bakarne fungicide, npr. bakreni-sulfat (modra galica, bordoška juha), bakreni-hidroksid (Champion, Kocide) ili bakreni-oksiklorid (Neoram).

U kritičnim je godinama plamenjaču luka potrebno redovito suzbijati više puta s razmakom 5-10 dana, a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja (npr. Inex-A, Silwett, Etalfix pro i slično)!

Već u drugoj polovici i krajem ovog tjedna očekujemo porast temperature zraka na vrijednosti veće od 30°C, pa preporučujemo pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci), naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Dopuštenje za suzbijanje tripsa u usjevima luka primjerice ima pripravak Laser u količini 0,12-0,2 lit./ha (maksimalno 4 primjene uz najmanji razmak tretiranja 7-10 dana i propisanu karencu 7 dana) (vidi Tablicu 1.). U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 50% očekivanog promjera dodati i sredstvo protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii), npr. dopuštenje u luku imaju pripravci Signum DF (1,5 kg/ha) uz propisanu karencu 21 dan i Switch WG (1,0 kg/ha) uz propisanu karencu 14 dana (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Neka sredstva za zaštitu bilja dopuštena za suzbijanje bolesti i štetnika u usjevima lukovičastog povrća.

Fungicidi

Acrobat MZ WG

(samo luk iz lučice)

plamenjača

2,5 kg/ha (3x)

(najmanji razmak tretiranja 7-14 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

plamenjača

1 lit./ha (4x)

K=14 dana

Score 250 EC

pjegavost i hrđa

0,5 lit./ha (4x)

K=14 dana

Switch WG

siva plijesan

1 kg/ha (2x)

K=14 dana

Shirlan SC

plamenjača

0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)

K=7 dana

Ridomil Gold MZ Pepite

plamenjača

2,5-3,0 kg/ha (3x)

K=21 dan

Luna Experience SC

 hrđa, purpurna pjegavost

0,6-1,0 lit./ha

K=7 dana

Fantic-M WG

plamenjača

2-2,5 kg/ha

K=28 dana

Dithane DG Neotec

luk kozjak – plamenjača

2,1-2,7 kg/ha

K=30 dana

Polyram DF

luk vlasac-hrđa

1,2 kg/ha

K=14 dana

Nativo 75 WG

 

 

 

Signum DF

siva plijesan

1,5 kg/ha

K=21 dan

Ortiva Top

Alternaria, Puccinia

1,0 lit./ha (1x)

K=21 dan

Galben C

plamenjača

5 kg/ha (2x)

K=21 dan

Insekticidi

Laser

duhanov trips

0,12-0,2 lit./ha (4x) (najmanji razmak tretiranja 7-10 dana)

K=7 dana

Fastac 10 EC

zelena uš, sovice

0,15 lit./ha (2x)

K=7 dana

Karate Zeon

duhanov trips

 0,16 lit./ha (2x)

K=14 dana

Rogor 40 EC

duhanov trips

0,5-0,6 lit./ha (2x)

K=14 dana

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis