Obavijest proizvođačima paprike! 15.06.2016.

Pregledom  paprike u zaštićenom prostoru primijećene je na nekim lokacijama jaka pojava tripsa  te lisnih ušiju.

Na paprici je  najlakše j uočiti  pojavu tripsa pregledom  cvijeta ili postavljanjem plavih ljepljivih ploča. Kritičan broj za ove štetnike u paprici prema podatcima u literaturi je  tjedni ulov 10-15 tripsa po ploči.  Kod jake pojave potrebno je vršiti tretiranje, jer se štete kasnije očituju na plodu u vidu smeđih oštećenja poput mrežice

Lisnih uši (Aphididae) sišu na listovima i kod jakog napada umanjuju asimilacijsku površinu no veće štete kao i tripsi predstavljaju kao prenosioci  nekih vrsta virusa na paprici. Kao kritični broj spominje se broj od 100 ušiju na pregledanih 25 biljaka.

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) je jedan od najznačajnijih štetnika na paprici. Ovaj štetnik čini  velike štete proizvođačima paprike u zatvorenom i otvorenom prostoru. Gusjenice  se ubušuju u plodove paprike i takav plod  podliježe napadu truleži.

Na paprici se mogu javiti i štete od žute kukuruzne sovice (Helicoverpa (= Heliothis) armigera i neke druge vrste sovica, čije gusjenice također rade štete na listovima ili plodovima.

Pojava kukuruznog moljca i kukuruzne sovice se obično javlja nešto kasnije, obično u kolovozu.

U proteklih nekoliko dana izvršena je sadnja paprike na otvorenom, tako da je potrebno vršiti pregled na prisutnost bolesti i štetnika i na otvorenom prostoru. Osobito treba obratiti pozornost na pojavu bakterijskih bolesti, čiji su simptomi uočeni na nekim lokacijama te moguće pojave viroza. Pripravci za suzbijanje bolesti na paprici navedeni su  u prognozi od 01.06.2016.

Za suzbijanje štetnika u paprici navedeni su insekticidi u tablici 1.

Tablica 1.

Djelatna tvar

Naziv preparata

Namjena

Karenca/dani

     doza

Dozvole

Tiametoksam

Actara 25 WG

lisne uši

3         200g/ha

paprika na otvorenom,

 

Metaflumizon

 

Alverde

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, južnoamerički moljac rajčice,sovice

  3        1l/ha

paprika u zaštićenom prostoru

patlidžan i zaštićeni i otvoreni prostor

Tiakloprid

Calypso SC 480

lisne uši

 

3      0,45l/ha

paprika

Imidakloprid

 

Dali

 

lisne uši,staklenički štitasti moljac,

7       0,75-1l/ha

paprika,patlidžan

 

  

Deltametrin

Decis 2,5 EC

 

Decis 100 EC

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac,sovice,lisne uši,stjenice

3        0,3-0,5l/ha

 

   0,075-0125l/ha

paprika

Alfa-cipermetrin

Fastac  10 EC

lisne uši,staklenički štitasti moljci,sovice

7          300ml/ha

paprika

Lambda-cihalotrin

Karate zeon

insecti koji grizu i sišu,štitasti moljac,lisne uši

3           0,15

paprika

Abamektin

Vertimec 018 EC

 

Kraft 18 EC

c.pauci,minirajuće muhe,  trips

3     60ml/100 

 

0,3-1,2l/ha

paprika

Spinosad

Laser

kaliforniski trips

7        0,03-0,05%

paprika

Lufenuron

Match 050 EC

kukuruzni moljac

7           2l/ha

paprika  zatvoreni prostor

Acetamipirid

Mospilan 20 SP

Mospilan 20 SG

lisne uši,tripsi

3     125g/ha

paprika

Pirimikarb

Pirimor

lisna uši

14  40-60g/100l

paprika

 

Metoksifenozid

 

Runner 240 SC

 

chrysodeixis chalcites, karadrina

 

1      40ml/100l

 

paprika

Emamektin benzoat

Affirm

žuta kukuruzna sovica,  karadrina

južnoamerički moljac rajčic, spodoptera

3   1,5kg/ha

paprika

Indoksakarb

Avaunt EC

žuta kukuruzna sovica

3      250l/ha

paprika

         

Azadiraktin

Neemazal-T/S

Lisne uši,štit.moljac

tripsi,krumpirova zlatica

Nema karence

paprika

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.                                            

  Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis