Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća o mjerama zaštite sredinom lipnja! 09.06.2016.

Posljednje preporučena uputa sa nekim nabrojanim pripravcima za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća navedena je još 25. travnja o.g. (neposredno prije proljetnih niskih temperatura), a naknadno je potreba za suzbijanjem najvažnijih bolesti ponovljena još 13. i 23. svibnja o.g.!

Ukupno je tijekom mjeseca svibnja o.g. na većini mjernih lokaliteta u Međimurju palo više oborina od očekivanog prosjeka, a od zadnjeg tjedna mjeseca svibnja i tijekom prve dekade mjeseca lipnja bilježimo iznadprosječno sparno i toplo meteorološko razdoblje s povremenim manjim količinama oborina lokalnog značaja! Nove značajnije količine oborina očekujemo u narednim danima!

U takvim se uvjetima najviše umnažaju lisne uši (Aphidae), naročito na šljivama i trešnjama, a u drugoj polovici mjeseca svibnja i tijekom prve dekade mjeseca lipnja bilježimo aktivan let breskvina i šljivina savijača (Cydia molesta, Cydia funebrana). U danima nakon 26. svibnja o.g. bilježimo i slabiji let breskvina moljca (Anarsia lineatella)!

Zbog topline i sparine (uz moguće oborine) još uvijek je moguć sekundarni razvoj bolesti lišća koštičavog voća, npr. pepelnica (Sphaerotheca), krastavost (Venturia), šupljikavost lišća (Stigmina) i palež rodnih grančica (Monilinia) (ili trulež plodova gdje nije zabilježeno njihovo proljetno smrzavanja), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma).

Ograničenja za vrlo rane sorte koštičavog voća gdje nije zabilježeno proljetno smrzavanje: lipanjske mjere zaštite su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća koje dozrijevaju i započinjemo berbom više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Stoga u nasadima bresaka, nektarina i šljiva u narednim danima valja planirati mjere zaštite samo u sortama kasnije epohe dozrijevanja, čija berba započinje sredinom ili tek krajem mjeseca srpnja ili tijekom kolovoza (ili u nasadima gdje je zabilježeno 100 % smrzavanje plodova).

U nasadima gdje ima plodova prednost dajemo fungicidima kraće karence, npr. Signum DF u količini do 0,75 kg/ha ima propisanu karencu u koštičavom voću 7 dana. Premda je registriran za suzbijanje monilijske truleži plodova, djelotvoran je na pepelnice, pjegavosti, krastavosti i hrđe. U breskvama, marelicama i šljivama proširenjem registracije moguće je koristiti pripravak Indar EW (0,06-0,1 %) s propisanom karencom samo 3 dana. Djelotvoran je protiv monilijske truleži, pepelnice, krastavosti i hrđa. Pripravak Nativo WG (0,02-0,03 %) ima propisnu karencu 7 dana u breskvama, nektarina, marelicama i šljivama, a učinkovit je na trulež plodova, pepelnice, krastavosti i hrđe. Protiv truleži plodova moguće je u narednom ljetnom razdoblju koristiti i pripravak Teldor 500 SC u količini do 1,0 lit./ha, uz karencu u šljivama i breskvama samo 3 dana. Od 2015. sezone moguće je koristiti i pripravak Luna Experience SC  u količini 0,25-0,75 lit./ha, registriran u breskvi i trešnji za suzbijanje Monilinia vrsta, uz propisanu karencu 3 dana, a djelotvoran je i na pepelnice!

U nasadima gdje je zabilježeno 100 % smrzavanje plodova koštičavog voća umjesto navedenih pripravaka moguće je koristiti površinske fungicide na osnovi kaptana, mankozeba ili dodina!

Naročito od zadnje dekade svibnja i tijekom prve dekade lipnja o.g. bilježimo veću brojnost leptira uzročnika "crvljivosti" plodova bresaka i nektarina. Naročito je brojnija populacija breskvina savijača (Cydia molesta) zabilježena na lokalitetima središnjeg i zapadnog dijela Međimurja! Vrlo povoljne večernje uvjete temperature zraka za kopulaciju i odlaganje jaja bilježili smo naročito u razdoblju nakon 28. svibnja o.g. i većem broju proteklih lipanjskih dana (noćne temperature zraka veća od 14°C), pa samo vlasnicima plantažnih nasada gdje nisu zabilježene štete od proljetnog smrzavanja u narednom razdoblju preporučujemo njihovo usmjereno suzbijanje.

Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika crvljivosti plodova (Cydia molesta, Anarsia lineatella) voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom sezone). Svakako u breskvama i nektarinama prednost dajemo u narednom razdoblju pripravcima Affirm WG (0,3-0,4 %) (K=7 dana), Runner SC (0,04 %) (K=7 dana), Mospilan (0,015 %) (K=14 dana) i Coragen SC (0,016-0,02 %) (K=14 dana).

Let prezimljujuće populacije šljivina savijača (Cydia funebrana) je započeo još 18. travnja o.g., ali u danima nakon 16. svibnja o.g. intenzivan je kao i let breskvina savijača. Prema iskustvima iz ranijih sezona od šljivina savijača prve generacije ne očekujemo značajne štete. Krajem lipnja očekujemo pojavu druge generacije ovog štetnika. Upravo je druga generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi crvljivosti i naknadnog razvoja truleži (Monilinia), pa u nasadima šljiva gdje plodovi nisu jače stradali od proljetnog smrzavanja na njegovo usmjereno suzbijanje najavljujemo tijekom mjeseca srpnja o.g.!

U nasadima koštičavog voća gdje je zabilježeno apsolutno smrzavanje plodova od proljetnih niskih temperatura (26. travnja o.g.) u narednom razdoblju nije potrebno suzbijati skupinu tehnoloških štetnika koji uzrokuju "crvljivost plodova"! Potrebna je povremena primjena površinskih organskih fungicida protiv najznačajnijih bolesti lišća (nakon svakih 40-60 mm oborina) i suzbijanje lisnih uši (Aphidae)! Od specifičnih sistemičnih insekticida dopuštenih u koštičavom voću preporučujemo Pirimor 50 WG (dopuštenje u višnjama, breskvama, šljivama i marelicama) ili Teppeki WG (dopuštenje u šljivama i breskvama). Moguće je koristiti i Mospilan SP (dopuštenje u trešnjama, šljivama, breskvama), ali dozvola je prestala važiti, a krajnji rok za prodaju zaliha i primjenu je 1.7. 2016.!

VAŽNO: Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/2012), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima čime se postiže: bolja kvaliteta primjene sredstava za zaštitu bilja, ekonomičnost primjene i umanjeni negativni utjecaj na okoliš, zdravlje ljudi i životinja. Do dana 26.11. 2016. svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledani. Nadalje se redoviti pregledi obavljaju jednom u 3 godine, izuzev novih uređaja kupljenih nakon 1.1. 2013. koji prvi pregled trebaju obaviti u razdoblju od 5 godina (za nove uređaje prije prve uporabe, a najkasnije 3 mjeseca od kupnje, treba podnijeti zahtjev ispitnoj stanici radi dobivanja znaka o obavljenom pregledu). Redovite preglede mogu obavljati samo ispitne stanice ovlaštene od Ministarstva poljoprivrede. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis