Obavijest proizvođačima rajčice 08.06.2016.

Za naredni period najavljena je veća količina oborina. Prije najavljenih oborina provesti zaštitu  nasada rajčice od plamenjače (Phytophtora infestans) jednim od fungicida sa preventivnim i kurativnim djelovanjem:

MELODY DUO WP 66,75 (iprovalikarb+propineb)- doza 2,5 kg/ha; K- 10 rajčica u stakleniku kišenjem; 14 rajčica u polju; 21 rajčica u zaštičenom prostoru – hidroponija

PERGADO MZ, REVUS (mandipropamid+mankozeb) – doza 2,5 kg/ha (0,4-0,6 l/ha);  K- 14 dana

GALBEN M (benalaksil+mankozeb)- doza 2,5-3 kg/ha; K-14 dana

GALBEN C (benalaksil+ bakar) – doza 5-6 kg/ha; K- 14 dana

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb) – doza 2,5 kg/ha; K- 14 dana u polju; 7 dana u zaštičenom prostoru

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Za sve dodatne informacije obratite se djelatnicima Savjetodavne službe

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis