Obavijest proizvođačima jabuka! 08.06.2016.

 U drugoj polovici lipnja smanjuje se opasnost od primarnih infekcija čađavom krastavosti jabuke  , ali su moguće sekundarne infekcije uslijed povremenih pljuskova . Za preventivnu zaštitu od navedenog uzročnika u  narednom periodu preporučamo uporabu površinskih fungicida:  Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG, Captan 80 WG ili Captan WP 50. U nasadima gdje postoje vidljivi simptomi zarazom čađavom krastavosti može se primijeniti jedan od sistemičnih pripravaka prema prethodnim preporukama.

Visoke temperature i relativna vlaga zraka pogoduju razvoju i infekcijama pepelnicom (Podosphaera leucotricha ) na jabukama i kruškama. Preventivnu zaštitu moguće je napraviti pripravcima na osnovi sumpora (pripravci na osnovi sumpora mogu biti fitotoksični iznad 28⁰C) ili pripravkom Nimrod 25 EC.

Za suzbijanje čađave krastavosti i pepelnice na jabukama moguće je koristiti pripravke na osnovi strobilurina: Tercel WG, Zato 50 WG , Stroby WG, tetrakonazola: Domark 40 ME  ili tebukonazola i fluopirana Luna experience .

Vremenske prilike pogoduju razvoju populacije lisnih uši . Suzbijanje je moguće jednim od pripravaka Teppeki. 500 WDG , Pirimor  50 WG , Mospilan 20 SP , Calypso SC 480, Actara 25 WG.

 Dnevne temperature iznad 25⁰C povoljno djeluju na razvoj crvenog pauka ( Panonichus ulmi )

 za zaštitu koristiti jedan od pripravaka Envidor  SC 240 ili Zoom 11 SC koji djeluju na jaja i ličinke.

Let jabučnog savijača  (Cydia pomonella) traje .Suzbijanje je moguće jednim od pripravaka  : Pyrinex 250, Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20 i sl.

Sredstva za zaštitu bilja u voćnjaku primjenjivati u doba dana kad pčele ne lete , ako postoji cvjetni podrast potrebno ga je pokositi.

Kod primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute za uporabu koje se nalaze na etiketi  proizvoda. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

Podsjećamo poljoprivredne proizvođače na obvezu redovitog pregleda prskalica. Svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledani do 26. 11. 2016

Pregledu ne podliježu: ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički , baterijski i ručni pogon te leđni raspršivači na motorni pogon.

Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis