Obavijest voćarima 30.05.2016.

Tijekom današnjeg dana potrebno je provesti zaštitu nasada jabuke i kruške od infekcije fizukladijem (Venturia sp.) jednim od preventivnih pripravaka s površinskim djelovanjem. Mogu se koristiti npr: Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG, Captan 80 WG ili Captan WP 50.

U voćnjacima koji su u sustavu integrirane proizvodnje djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, metiram, propineb i ciram) smiju se koristiti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno!

Ovim pripravcima potrebno je dodati i neki od pripravka na bazi sumpora radi suzbijanja pepelnice na jabuci: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF,Kalinosul 80 WG, Kossan WG,Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo.

Sa sumpornim pripravcima oprezno jer na temperaturama višim od 25°C mogu izazvati palež biljnih organa.

Ukoliko je 10-15% izboja napadnuto lisnim ušima, potrebno je primijeniti insekticid za njihovo suzbijanje. Pregledom nasada potrebno je utvrditi prisutnost mina minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella). Ukoliko se pronađe više od 2-3 mine po listu, potrebno je provesti suzbijanje.

Pripravci koji suzbijaju lisne uši i lisne minere su: Mospilan 20 SP, Confidor 200 SL, Boxer 200 SL, Dali ili Calypso SC 480.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN.

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obavezu testiranja rada prskalica i atomizera. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

                                                                                 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis