Obavijest ratarima 30.05.2016.

Za suzbijanje širokolisnih jednogodišnjih (ambrozija, loboda, dvornici..) i višegodišnjih (slak, osjak, dr.) korova mogu se primijeniti neki od herbicida: Banvel 480 S, Kolo 480 S, Faraon, Motikan, Lontrel 300, Logo 300, Lontrax, Vega, Starane 250 pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih (koštan, svračica i dr) i višegodišnjih (pirika, sirak i dr.) travnatih korova mogu se koristiti npr. Motivell, Kelvin 40 SC, Nicogan 40 SC, Nicosh, Marvel, Milagro, Tarot 25 DF, Trawel, Magnum, Principal 53,6 i dr, Equip.

Gotove tvorničke kombinacije Cyntel 51 WG, Task 64 WG, Principal Pluss 66,5 WG djeluju i na travne i širokolisne korove.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN.

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obavezu testiranja rada prskalica i atomizera. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

                                                                                 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis