Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka! 23.05.2016.

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada upućena prije 10 dana (13.05. 2016.)! U danima 13.-15. svibnja o.g. na većini mjernih lokaliteta u Međimurju je palo novih 20-25 mm kiše, a naknadno je manja količina oborina zabilježena u središnjem dijelu uz rijeku Muru još dana 20. svibnja o.g. u popodnevnim satima!  Nove količine oborina najavljene su tijekom današnjeg popodneva, a nešto veće količine tijekom sutrašnjeg dana. Prema zbroju prosječnih temperatura mjereno od početka ove godine na dan 21. svibnja iznos je u zapadnom dijelu Međimurja bio 1.135°C, pa sa narednim oborinama očekujemo prestanak oslobađanja zimskih askospora uzročnika krastavosti jabuka (Venturia) (manja opasnost od primarnih zaraza)! Na netretiranim stablima jabuka sorte Zlatni delišes i Idared dana 16. svibnja o.g. očitana je vrlo jaka zaraza uzročnikom krastavosti (Venturia), pepelnice (Podosphaera) i pepeljaste uši (Dysaphis)! Meteorolozi u drugom dijelu ovog tjedna najavljuju porast temperatura zraka na vrijednosti 27°C, što uz moguće naredne oborine te naknadno vrlo sparno razdoblje pogoduje snažnom naknadnom (sekundarnom) razvoju najvažnijih bolesti jabuke (krastavost i pepelnica) (Venturia i Podosphaera) u nasadima gdje postoje vidljivi simptomi ovih bolesti!

Preporuka za nasade gdje nije zabilježeno 100%tno smrzavanje plodova uslijed niskih temperatura zabilježenih 26. travnja o.g.: Moguće je još jednom u nasadima gdje nema simptoma krastavosti lišća jabuka planirati naizmjeničnu i preventivnu primjenu pripravka navedenih u preporuci od 21. travnja o.g. (za jabuke i kruške) i/ili od 25. travnja o.g. za koštičavo voće (uz navedene moguće je planirati i primjenu dodina, naročito u nasadima sa apsolutnim štetama gdje treba zaštititi samo lišće).

Preporuka za nasade sa štetama od smrzavanja 100 %: Na zabilježenih 50-70 mm oborina, samo u nasadima gdje su štete na plodovima od niskih temperatura zabilježenih 26.4. o.g. 100 %, može se primijeniti na krastavost vrlo učinkoviti dodine (Chromodin WP) (njegova je primjena u prvih mjeseca dana nakon cvatnje fitotoksična za zdrave plodove jabuke!) VAŽNO: Pripravak Chromodin WP ne miješajte sa drugim sredstvima za zaštitu bilja niti sa folijarnim gnojivima, a njegova je ponovna uporaba potrebna tek nakon zabilježenih 50-70 mm oborina u nasadu (npr. jednom u 20-tak dana)! Protiv pepelnice u takvim je nasadima moguće jednom u narednih 20tak dana moguće pripravak na osnovi antagonističkog mikroorganizma Bacillus subtilis (npr. Ekstrasol u količini 2,0 lit./ha) ili noviji fungicid Luna Experience u količini 0,5-0,75 lit./ha!

U nasadima gdje je zabilježena jača populacija krvave uši jabuke (Eriosoma) i gdje je proteklih sezona još uvijek zabilježena veća brojnost moljca kružnih mina (Leucoptera) (npr. samo neki nasadi u istočnom dijelu Međimurja) u protekloj je zaštiti (sredinom svibnja) bilo potrebno primijeniti nekih od dovoljno učinkovitih insekticida.

Nakon niskih temperatura zabilježenih 26. travnja o.g. populacija štetnih leptira u većini nasada je ispod kritične brojnosti, pa mjere usmjerene zaštite nisu još potrebne (vidi prosječne tjedne ulove u proteklih 30tak dana prikazane u Tablici 1.)! Tek u mladim nasadima bresaka i nektarina protiv prve generacije breskvina savijača krajem mjeseca svibnja o.g. moguće je planirati primjenu jednog od dopuštenih insekticida.

Tablica 1. Prosječni tjedni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) nakon 26. travnja o.g.!:

Štetni organizam

Cydia pomonella

Leucoptera

Cydia molesta

Cydia funebrana

Pandemis

Ostrinia

Prosječni tjedni ulov leptira

2,3

9,3

29,0

18,4

0,3

0

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Pandemis=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

Prije sedam dana (16.5. 2016.) u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja uočena je prva pojava pokretnih stadija kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus) ispod štitića na sortama jabuke Braeburn i Zlatni delišes! Stoga u nasadima gdje je primijećena pojava ove karantenske vrste štitaste uši u narednom razdoblju uz povećani utrošak škropiva (barem 800 lit./ha) preporučujemo koristiti jedan od insekticida Pyrinex 250 ME (2-3 lit./ha) ili Imidan WG (1-1,5 kg/ha) (dozu ili količinu prilagoditi volumenu voćaka i stupnju zaraze štitastim ušima!).

Sa porastom temperatura zraka u drugom dijelu tjedna očekujemo i množenje fitofagnih grinja, npr. crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

Planirati i folijarnu prihrani kalcijevim hranjivima na dijelovima voćnih nasada (sortama) gdje nisu zabilježene totalne štete od niskih temperatura!

VAŽNO: Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/2012), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima čime se postiže: bolja kvaliteta primjene sredstava za zaštitu bilja, ekonomičnost primjene i umanjeni negativni utjecaj na okoliš, zdravlje ljudi i životinja. Do dana 26.11. 2016. svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledani. Nadalje se redoviti pregledi obavljaju jednom u 3 godine, izuzev novih uređaja kupljenih nakon 1.1. 2013. koji prvi pregled trebaju obaviti u razdoblju od 5 godina (za nove uređaje prije prve uporabe, a najkasnije 3 mjeseca od kupnje, treba podnijeti zahtjev ispitnoj stanici radi dobivanja znaka o obavljenom pregledu). Redovite preglede mogu obavljati samo ispitne stanice ovlaštene od Ministarstva poljoprivrede. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis