Obavijest proizvođačima soje! 23.05.2016.

Suzbijanje korova nakon nicanja soje moguće je provoditi slijedećim herbicidima:

  • Širokolisni korovi: Harass 75 WG, Harmony SX, Basagran 480, …
  • Širokolisni i neki uskolisni korovi: Pulsar 40, Laguna 75 WG, …
  • Uskolisni korovi: Fusilade forte, Leopard 5, Gepard 050 EC, Pantera QT, Targa, Agil 100 EC, Focus ultra, Select super, …

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Podsjećamo na zakonsku obavezu testiranja rada prskalica i atomizera. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

     Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis