Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške 23.05.2016.

Od posljednje preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuke i kruške proteklo je 10 dana. U tom je razdoblju prevladavalo kišovito vrijeme te su zabilježeni povoljni uvjeti za razvoj infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Prije najavljenih oborina predlažemo provesti preventivno tretiranje jednim od privaka: Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG, Captan 80 WG ili Captan WP 50.

Za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) navedenim je pripravcima potrebno dodati fungicid na osnovi sumpora.

Toplije vrijeme pogoduje povećanju populacije lisnih uši (Aphididae). Obilaskom nasada uočeno je ubušivanje minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella).

Upućuju se voćari da izvrše pregled svojih nasada i izvrše zaštitu protiv ovih štetnika ukoliko ih imaju u kritičnom broju. Za lisne uši to je 10-15 % napadnutih izboja, a minera okruglih mina 2-3 mine po listu.

Za suzbijanje navedenih štetnika moguća je primjena insekticida iz skupine neonikotinoida: Mospilan 20 SP ili Calypso SC 480.

U voćnjacima gdje su zabilježene 100 %-tne štete od mraza i potpuni gubitak uroda mjere zaštite protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) neće biti potrebne.

Uspjeh zaštite voćnjaka ovisi i o kvaliteti aplikacije pa Vas podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda prskalica i atomizera najkasnije do 26. studenoga ove godine.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marija Prnjak, dipl. ing. agr
marija.prnjak@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis