Obavijest proizvođačima luka! 23.05.2016.

Plamenjača luka  (Peronospora destructor) je najčešća i najštetnija bolest luka koja se razvija u uvjetima visoke vlažnosti i umjerenih temperatura. Štetnost se očituje na dva načina – tijekom vegetacije uništava lisnu masu (čime se direktno smanjuje prinos), a nakon berbe dolazi do brzog propadaju zaraženih glavica u skladištu.

Stoga je potrebno provoditi preventivna tretiranja luka nekim od kontaktnih sredstava na osnovi bakra a za kasnija tretiranja birati neko od slijedećih sredstava: Acrobat MZ WG, Galben  C, Fantic M, Ortiva, Quadris, Ridomil gold MZ Pepite, Infinito, Folio gold i dr., uz obavezan dodatak sredstva za poboljšanje prianjanja.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Ujedno podsjećamo na zakonsku obavezu testiranja rada prskalica i atomizera. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis