Obavijest proizvođačima krumpira! 23.05.2016.

Najštetnija bolest krumpira je plamenjača (Phytophthora infestans). Pojava bolesti ovisi o vremenskim prilikama, a pogoduje joj toplo i vlažno vrijeme uz relativnu vlagu zraka iznad 90%.

Za preventivna tretiranja do zatvaranja redova krumpira mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra ili mankozeba* te sredstva Antracol WG 70*, Polyram DF*, Shirlan 500 SC, Shakal 500 SC, Electis WG* i dr.

Potom, a osobito u slučaju pojave simptoma bolesti, upotrijebiti se mogu slijedeći preparati: Fantic M, Galben M, Alfil duplo, Fylal double, Ridomil gold MZ pepite, Folio gold, Infinito, Proxanil 450 SC, Equation pro, Ranman 400 SC, Ranman top, Acrobat MZ WG*, Antracol combi WP 76*, Melodi duo WP 66,8 WG, Revus, Pergado MZ, Curzate B WG, Kairos M i dr.

Sredstva označena zvjezdicom (*) ujedno suzbijaju i crnu pjegavost (Alternaria solani), drugu značajnu bolest krumpira.

Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) najvažniji je štetnik krumpira. Za njezino suzbijanje mogu se upotrijebiti slijedeći preparati: Alverde, Actara 25 WG, Calypso SC 480, Biscaya, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Match 050 EC, Novodor 3% i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Podsjećamo na zakonsku obavezu testiranja rada prskalica i atomizera. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis