Obavijest proizvođačima graha i lukovičastog povrća ! 20.05.2016.

Suzbijanje korova u usjevima graha moguće je provesti prije nicanja i nakon nicanja graha.

Bolja učinkovitost neki herbicidi  polučit će  ukoliko se primjenjuju u odvojenim aplikacijama, nakon nicanja korova i kulture u polovičnim dozama, te ponoviti postupak za 7-10 dana.

U tablici 1. navedeni su svi herbicidi koji imaju dozvolu u grahu.

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Namjena/vrijeme primjene

Doza

S-metolaklor

 

DUAL GOLD 960 EC

Jednogodišnji uskolisni korovi , nakon sadnje prije nicanja

 

1,25-1,4 l/ha

Pendimetalin

 

PENDIGAN 330 EC

STOMP 330

 

DOST 330

Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi, nakon sadnje prije nicanja

 

4-6l/ha

 

3,6-6l/ha

Linuron

 

LINUREX 50 SC

 

AFALON DISPERZIJA

Jednogodišnji širokolisni korovi, nakon sjetve prije nicanja

0,75 l/ha

 

0,8l/ha

Piridat

LENTAGRAN 45 WP

Jednogodišnji širokolisni

korovi,nakon nicanja

do 2 kg/ha

 

Imazamoks

PULSAR 40

Neki jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i neki travni korovi, grah u fazi 2-4 lista

0,75-1l/ha

 

Bentazon

BASAGRAN 480

 

BENTA 480 SL

TROY 480

Jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 4 lista graha

do 15 cm visine graha

1,5-2l/ha

 

 

2l/ha

Imazamoks

Bentazon

 

CORUM

Jednogodišnji širokolisni i travni korovi, grah u fazi 2-3 lista

 

1,25 l/ha

 

Propakizafop

 

AGIL 100 EC

Jednogodišnji uskolisni i neki višegodišnji korovi, primjena kad korov razvije 2 lista pa do početka busanja,a kod višegodišnjih kad im je visina 10-20 cm

 

0,8-1,5l/ha

 

Cikloksidim

 

FOCUS ULTRA

 

 

 

1-4l/ha

 

Kletodim

 

SELECT SUPER

 

 

0,8-2l/ha

       

Nakon nicanja graha ukoliko nastupe i dalje ovako nestabilne vremenske prilike treba provesti preventivnu  zaštitu protiv  bolesti .

Aktivna tvar

Naziv preparata

Bolest

Doza

 

Bakrov hidroksid

 

CHAMPION

CHAMPION WG 50

 

Bakterijska pjegavost graha

 

0,5%

Bakarni oksiklorid

NEORAM WG

Smeđa pjegavost,palež,hrđe i bakterijoze

0,15-0,2 %

Pirimetanil

PYRUS 400 SC

Siva plijesan

1,5l/ha

 

Azoksistrobin

ORTIVA

Hrđa,antraknoza

 

Piraklostrobin

Boskalid

 

SIGNUM

 

Siva plijesan i hrđa

 

1kg/ha

Ciprodinil

Fludioksonil

 

SWITCH 62,5 WG

 

Bijela trulež, siva plijesan

 

0,5-0,8 kg/ha

U usjevima lukovičastog povrća primijećeni su simptomi hrđe , a povoljni su uvijeti i za razvoj plamenjače luka te je stoga potrebno provesti zaštitu protiv ovih bolesti pripravcima navedenim u tablici 1 . u prognozi od 22.04.2016.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

Pripremi za ispis