Obavijest proizvođačima kasnog kupusa 18.05.2016.

Prije presađivanja presadnica kupusa iz kontejnera i sa gredica  na otvoreno provesti preventivnu zaštitu od plamenjače (Peronospora parasitica) primjenom jednog od preparata na osnovi aktivne tvari bakar. Od fungicida se mogu koristiti:

RAME CAFFARO 32 WP (bakrov oksiklorid; 0,8%)

CUPRO CAFFARO 50 WP (bakrov oksiklorid; 0,8%)

NEORAM WG (bakrov oksiklorid; 0,25-0,35%)

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP (bakrov hidroksid -kalcij sulfat kompleks; 1,5%)

Zaštita od štetnika u tlu i primjenu herbicida prije presađivanja ista je kao i za rani kupus i može se naći  u preporuci od 29.03.2016. (Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača).

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail:Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis