Obavijest proizvođačima graha 18.05.2016.

Zbog obilne količine kiše, nemogućnosti ulaska na parcele i sjetve graha u optimalnim rokovima na nekim parcelama je grah tek posađen, a negdje je već u fazi razvijenih troliski. Ovisno o stadiju razvoja graha može se odabrati herbicid za zaštitu od korova.

Jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove prije ili u ranoj fazi nakon nicanja graha suzbijaju herbicidi Dual gold 960 EC (metolaklor, 1,25-1,4 l/ha), Stomp 330 EC, Pendigan 330 EC (pendimetalin, 4-6 l/ha).

Za suzbijanje širokolisne korova može se primijeniti herbicid Afalon disperzija (linuron, 0,8 l/ha).

Herbicidi Dual Gold 960 EC, Stomp 330 EC i Pendigan 330 EC mogu se primijeniti u usjevima gdje se grah uzgaja zajedno s kukuruzom. Sjetvu graha i kukuruza obaviti istodobno i provesti tretiranje prije nicanja navedenih kultura.

Nakon nicanja graha za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova mogu se primijeniti herbicidi Agil 100 EC (propakizafop, 0,8-1 l/ha jednogodišnji korovi, 1-1,5 l/ha višegodišnji korovi, K- 42 dana),  Focus ultra (cikloksidim,1-1,5 l/ha jednogodišnji korovi, 3-4 l/ha višegodišnji korovi), Select super EC (kletodim)

Širokolisne korove nakon nicanja suzbijaju herbicidi: Lentagran 45 WP (piridat) Basagran 480, Benta 480 SL, Bentagran, Troy 480, Basagran super, Corum (bentazon, 1,25-2 l/ha) i Pulsar 40 SL(imazamoks, 0,75-1 l/ha). 

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis