Obavijest vinogradarima 16.05.2016.

Prognostičari najavljuju nestabilno vrijeme i nove oborine u danima vikenda, koje će pogodovati infekcijama uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola). Vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog porasta, stoga preporučujemo obavljanje zaštite uporabom sistemičnih pripravaka: Ridomil gold MZ Pepite, Mildicut 25 SC, Melody Duo, Galben M, tijekom dana, gdje to vremenski uvjeti omogućuju.

U vinogradima gdje je potrebno suzbijanje uzročnika crne pjegavosti i peronospore  preporučujemo pripravke na osnovi fosetila (Mikal Flash,Mikal Premium F).

Ukoliko zaštitu nije moguće obaviti na vrijeme (veći razmaci između prskanja), uporabite kurativne pripravke: Acrobat,Forum star ili Verita.

Kao preventivnu zaštitu od pepelnice,navedenim pripravcima dodajte Postalon 90 SC,

Vivando, Crystal ili Folicur 205 SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača,ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis