Upozorenje ratarima 13.05.2016.

Obilaskom terena na području Virovitičko-podravske županije, uočena je zaraza pšenice sa bolesti naziva Žuta (crtičava) hrđa pšenice (Puccinia striiformis f. sp. tritici). Bolest se jače razvija kod niske temperature i visoke vlage. Za sve koji nisu izvršili zaštitu lista pšenice a uoče niže navedene simptome potrebno je obavezno izvršiti zaštitu.

Simptomi bolesti: na plojci lista koja je svijetlo žute boje pojavljuju se nepravilne smeđe pjege kao reakcija biljke na napad gljivice. U vrijeme fruktifikacije javljaju okrugle nakupine spora narančasto žute boje koje se nazivaju -uredosorusi – poredani su uz lisne žile na plojci ,jedan ispod drugog  tvoreći crtice. Radi toga se bolest i naziva žuta ( crtičava) hrđa pšenice.

Preporuka za suzbijanje navedene bolesti:

  • jaka infekcija –  Amistar 250 SC, Tilt 250 EC, Archer Max, Acanto Plus, Azaka, Topsin 500 SC, Propi 25 EC, Prozol, Retengo, Seguris Xtra– preporučuje  se zaštitu izvršiti sa najvišim preporučenim dozama uz utrošak 200-400l vode na ha.

  • Slabija  infekcija – kombinacija fungicida iz skupine triazolskih i strobilurinskih pripravaka sa normalnim propisanim dozama.

Također je utvrđeno je da su neke sorte pšenice u fazi  klasanja. Bolesti klasa koje se javljaju uzrokuju gljivice iz roda Fusarium i Microdochium. Najjače zaraze gljivicama su u vrijeme cvatnje  ako pada kiša. Narednih dana potrebno pratiti razvoj usjeva i provesti tretiranje u potrebnom momentu!

Čete bolesti na listu koje se javljaju jesu Septoria, Puccinia , Blumeria i  Rhynchosporium. Obavještavamo poljoprivrednike da pregledaju usjeve i ovisno o razvojnoj fazi izvrše zaštitu zajedno protiv bolesti klasa jer ovo je najvažnija zaštita pšenice o kojoj ovisi prinos i kakvoća uroda.

Fungicidi dozvoljeni za tu namjenu: Topsin M 500 SC, Amistar extra, Opera max, Artea plus, Magnello, Prosaro 250 EC, i drugi.

Također, za one koji nisu izvršili suzbijanje žitnog balca preporuka je izvršiti zaštitu . Odrasli oblik i  ličinka na pojedinim parcelama čini štetu  izgrizanjem uskih pruga u lišću-vidljive bijele pruge, najviše štete čine listu zastavičaru važnom za nalijevanje zrna! Suzbijanje se vrši nekim od insekticida: Decide, Fastac 10 EC, Karate zeon, karis, Lambda 5 EC, lamdex 5 EC, Proteus 110 OD, Biscaya, poleci, Cythrin max, Pyrinex 48 EC.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. (barem jednom)!!!! Također redovito voditi evidenciju prkanja!

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail :Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis