Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 13.05.2016.

Čim vremenske prilike dopuste, potrebno je provesti kurativno suzbijanje pripravcima Score 250 EC, Argo EC, Difcor EC, Indar 5 EW, Fond 12 E). Potrebno je dodati jedan od pripravaka s površinskim djelovanjem koji će produžiti preventivnu zaštitu (npr. Merpan 80 WDG, Captan 80 WG,Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Antracol WG 70, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP i dr.) Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja suzbijaju i pepelnicu jabuke. U nasadima je primijećena jaka pojava pepelnice te je potrebno mehanički odstranjivati zaražene izbojke kako bi se smanjio infekcijski potencijal.

Prema načelima integrirane zaštite bilja nije dozvoljena upotreba preparata na bazi mankozeba (Dithane, Pinozeb M-45, Mankozeb,..), metirama (Polyram DF), propineba (Antracol WG 70) i cirama (Ziram 76 WG) više od 3x u vegetaciji. Ne smiju se primjenjivati uzastopno, već između njih treba primijeniti neki od preventivnih pripravaka na osnovu drugih aktivnih tvari.

Potrebno je kontrolirati brojnost lisnih uši. Proizvođači se upućuju da izvrše pregled i po potrebi provedu suzbijanje nekim od slijedećih pripravaka: Actara 25 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP,Mido 20 SL, Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG.

Leptiri jabučnog savijača nisu bili aktivni zbog preniskih srednjih dnevnih temperatura.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obavezu testiranja rada prskalica i atomizera. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis