Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške! 05.05.2016.

Na većini lokaliteta zabilježene su značajne štete od mraza, u mnogim voćnjacima procijenjene su štete od 100 %.  Unatoč takvoj situaciji i dalje je potrebno provoditi tretiranja, ponajprije za suzbijanje krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), osobito u razdoblju trajanja primarnog ciklusa bolesti, koji završava u prvoj dekadi lipnja.

Od protekle preporučene zaštite nasada jabuka proteklo je 7 dana. U tom je razdoblju prevladavalo prohladno i kišovito vrijeme. Ovisno o lokalitetu zabilježeno je 18 do 23 mm oborina. Primarne zaraze uzročnikom krastavosti zabilježeni su 1., 2. i 3. svibnja.

U zaštiti jabuka i krušaka od krastavosti preporučujemo primjenu sistemičnih pripravaka: Score 250 EC, Difcor, Indar 5 EW ili Fond 12 E. Navedeni pripravci suzbijaju i pepelnicu jabuka. Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG.

Porastom temperature zraka u narednim danima potrebno je pratiti populaciju lisnih uši i crvenog voćnog pauka. Obavijesti o rokovima suzbijanja ovih i ostalih štetnika dati ćemo u narednim preporukama.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis