Obavijest vinogradarima! 06.05.2016.

Vinogradare upućujemo na pregled nasada. Nakon smirivanja vremenskih prilika i isprane posolice preporučamo ponoviti preventivno tretiranje nasada u prvom redu protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola). S novim oborinama moguća je i primarna infekcija plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola). Potrebno je voditi računa i o preventivnoj zaštiti od pepelnice (Erysiphe necator).

Za preventivnu zaštitu od crne pjegavosti i plamenjače u ovoj fenofazi moguće je primijeniti jedan od preventivnih organskih pripravaka ili jedan od kombiniranih  pripravaka na osnovi slijedećih djelatnih tvari:

propineba (trgovačkog naziva Antracol WG 70);

propineba i cimoksanila (trgovačkog naziva Antracol combi WP 76);

mankozeba (trgovačkog naziva Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Mankozeb);

metirama (trgovačkog naziva  Polyram DF);

folpeta (trgovačkog naziva Folpan 80 WDG, Futura 50 W)

folpeta i triadimenola (trgovačkog naziva Shavit F);

ili folpeta i azoksistrobina (trgovačkog naziva Universalis).

Za zaštitu od pepelnice moguće je primijeniti pripravke na osnovi sumpora (trgovačkog naziva Chromosul 80, Cosavet DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Kumulus DF, Sumpor SC-80, Sulfolac 80 WG, Brimflo, Thiovit jet, Chromosul WG);

ili na osnovi meptildinokapa (trgovačkog naziva Karathane gold 350 EC).

Kombinirani pripravci na osnovi folpeta i triadimenola (trgovačkog naziva Shavit F) te folpeta i azoksistrobina (trgovačkog naziva Universalis) osim crne pjegavosti i plamenjače suzbijaju i pepelnicu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Profesinalni korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i tretiranu kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis