Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške ! 05.05.2016.

Pregledom  intenzivnih nasada jabuke i kruške još uvijek se zbrajaju štete od mraza. U nekim nasadima procjenjuje se  da će  štete biti   veće od 80 % . Usprkos takovim štetama i dalje je potrebno provoditi zaštitu bar do završetka primarnih ciklusa zarazom krastavosti jabuke.

 Od protekle preporuke za suzbijanje bolesti proteklo je 7 dana. U tom periodu na području Bjelovarsko-bilogorske županije zabilježene su oborine od 7-9 mm kiše te su tijekom 1, 2. i 3. maja zabilježene infekcije krastavosti (Venturia inaequalis) jabuke i kruške. Oborine su moguće i tijekom 5. maja.

Čim to dozvole vremenske prilike potrebno je  provesti zaštitu   kombinacijom  nekih od slijedećih fungicida: Score 250 EC, Difcor, Indar 5 EW,Fond 12 E  uz dodatak nekog od dolje nabrojenih pripravaka kontaktnog djelovanja: Delan 700 WDG, Polyram DF  Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80,Penncozeb 75 DG.

U nasadima je primijećena jaka pojava pepelnice te je potrebno mehanički odstranjivati zaražene izbojke kako bi se smanjio infekcijski potencijal.

Hladnije vrijeme proteklih dana uzrokovalo je slabe ulove štetnika na feromonskim mamcima, tako da se treba i dalje pratiti obavijesti za suzbijanje štetnika .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis