Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške ! 28.04.2016.

U jutarnjim satima 26.06.2016. na području Bjelovarsko-bilogorske županije zabilježe su na iMetos uređajima  temperature i do – 4,2 °C no na nekim lokacijama bilježile su se i niže temperature . Ovakove niske temperature uzrokovale su dosta velike štete u nasadima svih vrsta voća pa tako jabuke i kruške. Tijekom slijedećih nekoliko dana moći će se utvrditi stvarna šteta. Ukoliko dođe do velikog propadanja uroda, tada se mogu provoditi reducirane zaštite protiv bolesti i štetnika , do tada  je potrebno provoditi zaštitu prema preporukama, 

Tijekom jučerašnjeg dana zabilježene su infekcije krastavosti jabuke , a meteorolozi najavljuju oborine tijekom slijedećih dana. Od protekle preporuke za suzbijanje bolesti proteklo je 8 dana tako da je potrebno provesti zaštitu kombinacijom  nekih od slijedećih fungicida: Score 250 EC, Difcor, Indar 5 EW,Fond 12 E  uz dodatak nekog od dolje nabrojenih pripravaka kontaktnog djelovanja: Delan 700 WDG, Polyram DF  Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80,Penncozeb 75 DG.

Relativno niske dnevne temperature usporavaju razvoj minera okruglih mina čiji je let bio dosta jak isto tako i ostalih štetnika , tako da treba pratiti slijedeće obavijesti radi suzbijanja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

Pripremi za ispis