Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 22.04.2016.

Obavještavamo prozvođače jabuka i krušaka da je potrebno nasade zaštiti od uzročnika čađave krastavosti  (Venturia inequalis).

Sistemični fungicidi koji imaju kurativni učinak su :Score 250 EC, Difcor, Indar 5 EW,Fond 12 E.

Navedeni pripravci djeluju i na pepelnicu jabuke (Podosphera leucotricha).

Navedenim pripravcima potrebno je dodati jedan od kontaktnih fungicida:    Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45,   DG Neotec, Pinozeb M-45,  Mankozeb,  Star 80, Penncozeb 75 DG.

Preparate iz iste skupine ne koristiti uzastopno.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača (i uz položeni ispit za sigurnu primjenu pesticida) i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način.  Može se predati u C.I.A.K. svakog prvog ponedjeljka u mjesecu. Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

                                                           Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis