Obavijest proizvođačima soje! 20.04.2016.

Soju kao okopavinsku kulturu zakorovljuju širokolisni i uskolisni korovi. Primjenu herbicida možete obaviti nakon sjetve, a prije nicanja soje kada se primjenjuju  tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Afalon disperzija, Sencor WG 70, Metriphar, Senat WG, Scorpio 70 WG, Metro, Mistral 70 WG i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Dual gold 960 EC, Frontier X2, Koban 600, Stomp 330 EC, Dost 330 E, Pendigan 330 EC, Wing P i dr.

Navedena sredstva djeluju samo na jednu skupinu korova (ili jednogodišnje travne ili jednogodišnje širokolisne) te ih  potrebno  kombinirati kako bi se postigao potpuni učinak.

Corum je  gotova kombinaciju za suzbijanje  jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova, čime uvelike pojednostavljujete primjenu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

                                                                                  Vesna Bradić, dipl.inž.agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

                                                                                             

 

 

Pripremi za ispis