Obavijest proizvođačima jabuke! 20.04.2016.

Tijekom jučerašnjeg dana zabilježene su oborine koje su pogodovale infekciju  gljivicom uzročnika krastavosti jabuke  (Venturia inaequalis) . zaštitu je potrebno provesti sistemičnim fungicidima uz dodatak nekog od organskih fungicida; Mankozeb, Star 80 WP, Dithane M 45, Dithane DG neotec, Pinozeb M 45, Ziram,Delan 700 WDG, Cadillac 80 WP, Chorus 75 WG.

U nasadima jabuka, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) primijeniti pripravke Zato 50 WG, Stroby WG,Tercel WG, Difo 25 EC, Score 250  EC, Agro,Difcor, Indar 5 EW, Fond 12 E  (krastavost i pepelnica)  uz mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka. Navedene pripravke potrebno je primijeniti prije najavljenih oborina kiše.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja,a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na  web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.                                                               

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis