OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA SOJE 11.04.2016.

Prilikom planiranja sjetve soje potrebno je planirati i zaštitu od korova. U periodu nakon sjetve, a prije nicanja soje primjenjuju se tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Afalon disperzija, Sencor WG 70, Metriphar, Senat WG, Scorpio 70 WG, Metro, Mistral 70 WG i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Dual gold 960 EC, Frontier X2, Koban 600, Stomp 330 EC, Dost 330 E, Pendigan 330 EC, Wing P i dr.

Budući da navedena sredstva djeluju samo na jednu skupinu korova (ili jednogodišnje travne ili jednogodišnje širokolisne), potrebno ih je kombinirati kako bi se postigao potpuni učinak. Također možete upotrijebiti Corum već gotovu kombinaciju za suzbijanje  jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova, čime uvelike pojednostavljujete primjenu.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

     Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.               
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis