Obavijest vinogradarima! 06.04.2016.

Vinova loza se na većini lokaliteta u fazi vunastog pupa, a na ranijim sortama i otvaranja pupova.

Prva zaštita vinove loze usmjerena je za suzbijanje crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a u fazi vunastog pupa  primjeniti fungicide na bazi bakra: Cuprablau Z, Nordox 75 WG ili kombinaciju mineralnog ulja i bakra: Crveno ulje.

Obzirom da meteorolozi prognoziraju mogućnost oborina krajem tjedna zaštitu bi trebalo obaviti prije najavljenih oborina.

Pojavom listića na vinovoj   lozi u zaštiti protiv crne pjegavosti primjeniti fungicide s površinskim djelovanjem:  Dithane M-45, Pinozeb M-45, Antracol WG 70, Polyram DF. Mankozeb.

 U nasadima u kojima je prijašnjih godina prisutna pepelnica  (Uncinula necator) zaštitu provesti s fungicidima na bazi sumpora: Chromosul, Thiovit Jet, Kalinosul, Kossan WG, Cosavet DF.

Sumporni pripravci u povećanim koncentracijama imaju dobro djelovanje na grinje uzročnike akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze (Eriophyes vitis) vinove loze   koje su u početnom periodu rasta vinove loze najštetnije.

Napomena: sredstvo na bazi mineralnog ulja ne mješati sa  sredstvima na bazi sumpora.

Registrirana sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

                                                                                          Vesna Bradić, dipl.inž
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr                                   

 

 

 

 

Pripremi za ispis