Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 06.04.2016.

Preporučamo izvršiti zaštitu breskve, šljive, trešnje i višnje  protiv gljivice uzročnika paleži cvijeta i sušenja grančica (Monilinia laxa). Gljivica se iz cvijeta širi u izbojke na kojima se pojavljuju rane koje smole i suše se . Cvjetovi koji su zaraženi – suše se. Tretiranje se obavlja na početku cvatnje kada je otvoreno 10 % cvjetova. Ako je u cvatnji kišovito vrijeme, tretiranje se ponavlja još jednom kada počinju opadati latice!

Fungicidi dozvoljeni za koštičavo voće  su: Signum, a po kulturama ;Chorus (breskva, nektarina,marelica, šljiva, višnja), Switch 62,5 WG (breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja), Teldor 500 SC ( breskva, trešnja), Nativo75 WG ( šljiva, breskva, nektarina,trešnja), Luna experience ( breskva, trešnja, višnja),Difcor ( šljiva).  

U nasadu šljive postaviti bijele ploče za praćenje leta šljivine osice (Homplocampa minuta i Hoplocampa flava)  : Decis 2,5 EC i Mospilan 20 SG.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Zaštitu vršiti u vrijeme kad pčele ne lete ( dva sta prije izlaska i dva sta prije zalaska sunca)!

                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis