Obavijest voćarima! 05.04.2016.

Jabuke se nalaze u fazi otvorene rozete ili fazi ružičastih balona. Toplo vrijeme, kakvo predviđaju meteorolozi, potaknuti će njihovu cvatnju. Oborine najavljuju za petak pa je dan ili dva prije toga potrebno provesti zaštitu nasada, odnosno, pratiti vremensku prognozu .

Za zaštitu jabuka i krušaka od infekcije uzročnikom krastavosti ploda i mrljavosti lista (  Venturia inaequalis) prije cvatnje mogu se koristiti organski preventivni pripravci na bazi mankozeba  (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Cadillac 80 WP), ditianona (Delan 700 WG), metirama ( Polyram DF), propineba ( Antracol WG 70) ili kaptana ( Captan 80 WG).

Pripravci na bazi mankozeba, metirama i propineba smiju se primijeniti najviše  3x tijekom vegetacije i to ne uzastopno.

U voćnjacima u kojima je prošle godine bilo problema s pepelnicom jabuke (Podosphaera leucotricha ) preporučujemo upotrebu pripravaka na bazi strobilurina ( Stroby WG, Tercel, Zato 50 WG, Nativo, Zato plus). Budući da uz pepelnicu, ovi pripravci suzbijaju i krastavost jabuke, nije ih potrebno kombinirati s drugim pripravcima. Pepelnicom zaražene izboje potrebno je mehanički odstranjivati i uništavati.

Zabilježena je pojava gusjenica savijača pupova i listova, te lisnih uši. Potrebno je pratiti njihovu brojnost, kao i pojavu kruškine buhe, radi pravovremene zaštite.

Za suzbijanje krvave uši (Eriosoma lanigerum) do cvatnje provesti tretiranje pripravkom Pirimor 50 WG, te tretiranje ponoviti kad cvatnja završi. U vrijeme pred cvatnju parazitska osica Aphelinus mali još nije jače aktivna, a osim toga, voštane prevlake koje štite uši još nisu preguste. Voditi računa da  se troši dovoljno vode, kako bi se biljke dobro prekrile insekticidom, odnosno, da insekticid može doprijeti do uši u pukotinama kore i na drugim teško dostupnim mjestima, te koristiti Bijelo ulje kao okvašivač.

 Ako se tijekom vegetacije krvava uš pojavi lokalizirano, na manjem broju stabala, korisno je mehanički ( četkom) odstraniti je sa napadnutih mjesta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

                                                                                                    Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis