Obavijest vlasnicima šljiva i trešanja 05.04.2016.

Šljive i trešnje nalaze se u punoj cvatnji.

Za suzbijanje monilijske paleži cvata i rodnih grančica (Monilia laxa ) preporučujemo tijekom cvatnje provestiprskanje jednim od pripravaka: SIGNUM, TELDOR SC 500 (trešnja i šljiva) , CHORUS 50 WG ili DIFCOR ( registrirani samo za šljivu, za trešnju ne).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

                                                                                                    Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis