Obavijest proizvođačima krumpira! 31.03.2016.

U tijeku su pripreme za sadnju krumpira. Jedna od prvih mjera  kod  proizvodnje krumpira  je suzbijanje korova.

Na tržištu postoji veći broj pripravka koji su navedeni u tablici 1.

 Proizvođači krumpira trebaju odabir herbicida prilagoditi sastavu korova koji prevladava na odabranim parcelama . Zaštita se može provesti prije sadnje na pripremljenom terenu , nakon sadnje prije nicanja ili nakon nicanja korova i krumpira. Mogu se  koristiti i kombinacije nekih od dolje navedenih herbicida radi proširenja spektra djelovanja.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

 Doza  l,kg/ha

    

 Vrijeme primjene

Linuron

Afalon disperzija

 

Linurex 50 SC

 

 

jednogodišnji širokolisni korovi

1,35

 

1,2

           

  Pre-em

Metribuzin

Sencor WG 70

Metriphar

Mistral 70 WG

Scorpio 70 WG

Metro

Sencor SC 600

 

 

jednogodišnji širokolisni korovi

0,75-1,5

0,5-0,75

 

 

 

0,9

0,55

Pre-em

Post-em (5-10cm krumpira)

 

 

Pre-em

Post-em (5-10cm krumpira)

Flufenacet

Metribuzin

 

Plateen WG 41,5*

jednogodišnji širokolisni korovi

i jednogodišnji uskolisni

 

2-2,5

 

Pre-em

Flurokloridon

Racer 25 CS

Racer 25-EC

 

jednogodišnji širokolisni korovi

 

2

 

Pre-em

Rimsulfuron

Tarot DF*

Magnum

Trawell

 

jednogodišnji i višegodisnji travni korovi

0,05-0,06 uz dodatak okvašivača

 

 Kada je krumpir visine 10-20 cm

Prosulfokarb

Filon 80 EC

jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

4-5

Pre-em

 

Klomazon

Reactor 360 CS

jednogodišnji širokolisni korovi

0,3

 

Pre –em

 

 

Pendimetalin

Stomp 330 E

Dost 330 E

Pendigan 330 EC

Stomp aqua

 

jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

4-6

 

4

2,5-3

 

 

Pre-em

 

Bentazon

Basagran 480

Troy 480

 

Basagran super

 

jednogodišnji širokolisni korovi

2

 

 

1,5-2

Post -em

Do faze kada je krumpir 4 lista ili 15cm

korovi 2-4 listića

 

Fluazifop-P-butil

 

Fusilade forte

 

jednogodišnji

višegodišnji travni korovi

0,8-1

1,3-2

Post-em

kada jednogodišnji korovi imaju 2-4 lista

višegodišnji 15-20 cm visine

 

Kizalofop-p

Leopard 5

Gepard 050 EC

Targa

Pantera QT

jednogodišnji

višegodišnji travni korovi

0,5-1,5

1,5-4

 

0,8-1,5

1,75-3

Post-em

kada jednogodišnji korovi imaju 2-4 lista

višegodišnji 15-20 cm visine

 

Propakizafop

 

Agil 100 EC

 

jednogodišnji

višegodišnji travni korovi

0,8-1

1,0-1,5

Post-em

kada jednogodišnji korovi imaju 2-4 lista

višegodišnji 15-20 cm visine

 

Cikloksidim

 

Focus ultra

 

jednogodišnji

višegodišnji travni korovi

1-1,5

3,0-4,0

Post-em

kada jednogodišnji korovi imaju 2-4 lista

višegodišnji 15-20 cm visine

 

 

Kletodim

 

 

Select super

 

jednogodišnji

višegodišnji travni korovi

 

0,8-1

1,6-2

Post-em

kada jednogodišnji korovi imaju 2-4 lista

višegodišnji 15-20 cm visine

 

*Sredstvo TAROT 25 DF ne smije se primjenjivati u sorti krumpira Salome

Pre-em : nakon sadnje prije nicanja krumpira

Post-em: Nakon nicanja krumpira i korova.

Prije pripreme za sadnju krumpira za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm, a širokolisni s razvijena najmanje 2 prava lista) mogu se koristiti neki od pripravaka na bazi glifosata: Cidokor,Dominator,Roundup biactive, Total 480 SL* ( dozvola i primjena dozvoljena do 01.08.2016)

 Neki od glifosata mogu koristit 2 – 3 dana nakon sjetve, a prije nicanja krumpira (pre-em):Cidokor plus, Roundup rapid.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

Pripremi za ispis