Obavijest proizvođačima krumpira 29.03.2016.

Prilikom sadnje gomolja krumpira može se provesti zaštita od štetnika u tlu (žičnjaci, sovice pozemljuše, grčice hrušta) primjenom zemljišnih insekticida ili tretirati gomolji ili brazde insekticidom, a nakon sadnje provesti zaštita od korova herbicidima.

Zaštita od štetnika u tlu može se provesti primjenom insekticida širom ili u trake uz inkorporaciju, ovisno o visini populacije štetnika utvrđeno metodom pregleda tla neposredno  prije sadnje (kritičan broj 3-5 m²- potrebna primjena na čitavoj površini). Od insekticida se mogu koristiti:

DURSBAN E 48,  NUFOS,  PYRINEX 48 EC (klorpirifos) (dozvola za PYRINEX 48 EC prestaje važiti 25.03.2016. , a krajnji rok za prodaju zaliha i primjenu je 29.09.2016.). Primjenjuju se prije sadnje širom uz inkorporaciju u dozi 6-8 l/ha ili tretiranjem trake istovremeno sa sadnjom uz inkorporaciju u dozi 2-3 l/ha. Primjena nije dozvoljena u mladom krumpiru. Karenca je 91 dan.

KENTAUR 5 G (klorpirifos). Primjenjuje se tretiranjem u trake u dozi 8-12 kg/ha.

FORCE 1,5 G (teflutrin). Primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha. Karenca 91 dan, nije dozvoljen u mladom krumpiru.

Tretiranje gomolja ili brazde prilikom sadnje provodi se primjenom insekticida GAUCHO FS 600 ROT (imidakloprid). Tretiranje se provodi sa 40 ml/100 kg gomolja uz utrošak vode od 80-300 l/ha ili tretiranjem brazde u vrijeme sadnje sa 0,6 l/ha uz utrošak 300 l vode na hektar.Nakon tretiranja gomolja nije dozvoljena folijarna primjena pripravka na istoj osnovi (imidakloprid).

Zaštita od korova nakon sjetve, a prije nicanja krumpira može se provesti jednim od herbicida:

RACER  25 CS, RACER 25 EC (flukloridon). Primjenjuje se u dozi 2,0 l/ha, koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (ambrozija, mračnjak, dvornici, dikica…).

REACTOR 30 CS (klomazon). Primjenjuje se u dozi 0,3 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Za proširenje spektra djelovanja može se kombinirati sa herbicidima na osnovi linurona i metribuzina.

LINUREX 50 SC, AFALON DISPERZIJA (linuron) Doza 1,2 (1,35) l/ha, suzbija jednogodišnje širokolisne korove (lobode, konica, mišjakinja, svinjak..).

SENCOR WG 70, METRIPHAR WG, SCORPIO 70 WG, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 WG (metribuzin). Primjenjuje se u dozi 0,75-1,5 kg/ha. Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove (koštan, muhar..)

STOMP 330 E, DOST 330 E, PENDIGAN 330 EC, STOMP AQUA SC (pendimetalin). Doze primjene ovisno o preparatu su 2,5-6 l/ha. Namijenjeni suzbijanju jednogodišnjih travnih (obična svračica, koštan, muhari, mišji repak, obična slakoperka) i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova (loboda, konica, broćika, šćir…).

FILON 80 EC (prosulfokarb). Doza primjene 4-5 l/ha, suzbija jednogodišnje uskolisne korove.

PLATEEN WG 41,5 (flufenacet). Primjenjuju se 2-2,5 kg/ha, suzbija jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

  

  

 

 

 

Pripremi za ispis