Obavijest voćarima! 18.03.2016.

Marelice  su u fazi cvatnje preporučujemo ponoviti  zaštitu od  uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa) ulaskom patogena kroz njušku tučka. Breskve i nektarine nalaze se u feno-fazi E,početak cvatnje. Kišovito vrijeme pogoduje razvoju bolesti. Pa stoga primijenite jedan od pripravaka: Difcor ,  Indar 5 EW, Teldor SC 500,  Nativo,  Switch 62,5 WG i Luna experience , ima dozvolu na breskvama. U nasadima marelice zbog noćašnje temperature ispod nule, preporučujemo uz fungicid protiv monilije primijeniti i pripravak tzv biostimulator : Drin ili Polyamin kao anti stres terapija na nisku temperaturu.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl.ing. agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis