Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 18.03.2016.

Na većini lokaliteta, pupovi jabuka nalaze se u fenofazi mišje uši ili pojave cvjetne glavice. Meteorolozi nove oborine najavljuju početkom narednog tjedna, što može pogodovati razvoju krastavosti (Venturia inaequalis). Voćarima savjetujemo da prije najavljenih oborina izvrše preventivnu zaštitu nasada jabuka i krušaka. Od pripravaka predlažemo: Delan 700 WDG ili pripravke na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 i dr.). U nasadima jabuka moguća je primjena pripravaka na osnovi bakra.

U nasadima jabuka gdje je tijekom prethodne vegetacije zabilježena jaka zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) postoji veliki infektivni potencijal za infekcije iz zaraženih pupova, stoga na tim lokalitetima, do početka cvatnje, predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora ili primjenu fungicida Nimrod 25 EC.

Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama, također nije poželjna njegova primjena tijekom cvatnje.

Tijekom vikenda meteorolozi najavljuju temperature zraka u vrijednostima od 12 do 15°C. Pri tim temperaturama možemo očekivati aktivnost jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum). Za suzbijanje jabučnog cvjetova dopuštenje ima pripravak Decis 2,5 EC. Navedeni pripravak nije dopušten u integriranoj proizvodnji jezgričavog voća.

U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus ) može se primijeniti insekticid Pyxal EC. Ovaj se pripravak može primijeniti na prezimljujuće stadije ili u vrijeme pojave mužjaka (desetak dana prije cvatnje).

U voćnjacima gdje su ranijih godina zabilježene štete od potkornjaka (Scolytidae), za smanjenje populacije ovog štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s etilnim alkoholom.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis