Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 18.03.2016.

U nasadima breskve i nektarine kao i na nekim ranijim sortama ostalog koštičavog voća dolazi do otvaranja cvjetnih pupova dok je kod nekih sorata marelice puna cvatnja. Ukoliko u doba cvatnje nastupi  promjenjivo vrijeme sa dosta oborina kod osjetljivijih sorata nekih vrsta koštičavog voća može doći do infekcije  paleži cvijeta i mladica ( Moniliana laxa). Zaštitu je potrebno provoditi na početku cvatnje u cvatnji i na kraju cvatnje, ovisno o uputi za svaki pripravak . Kasnije tijekom vegetacije  rezom odstranjivati zaražene mladice. Na pojavu ove bolesti najosjetljivije su višnje,šljive,marelice i breskve.

Od sredstava mogu se koristiti slijedeći fungicidi:

Koštičavo voće:

Boskalid + piraklostrobin : Signum

Višnje:

Ciprodinil: Chorus 75 WG

Fluopiram +  Tebukonazol  :Luna experience

Tiofanat-metil :Topsin C

Trešnja:

Fenheksamid : Teldor

Ciprodinil+Fludioksonil: Switch 62,5 WG

Fenbukonazol:Indar 5 EW

Fluopiram + Tebukonazol  :Luna experience

Šljiva:                    

Fenheksamid : Teldor

Ciprodinil +Fludioksonil: Switch 62,5 WG

Fenbukonazol:Indar 5 EW

Difenkonazol: Difcor

Ciprodinil: Chorus 50 WG

Tiofanat-metil :Topsin C

Breskva:                                                           

Fenheksamid : Teldor

Ciprodinil+Fludioksonil: Switch 62,5 WG

Fenbukonazol:Indar 5 EW

Ciprodinil: Chorus 50 WG

 Fluopiram + Tebukonazol  :Luna experience

Marelica:

Fenbukonazol:Indar 5 EW

Difenkonazol: Difcor

Ciprodinil: Chorus 50 WG

Ciprodinil+Fludioksonil: Switch 62,5 WG

Fenheksamid : Teldor

Nektarina:

Ciprodinil: Chorus 50

Ciprodinil+Fludioksonil: Switch 62,5 WG

U nasadima breskve , nektarine  za suzbijanje kovrčavosti lista ( Taphrina deformans) može se koristiti pripravak Nativo.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis