Obavijest proizvođačima uljane repice! 17.03.2016.

Pregledom usjevima uljane repice  tijekom veljače primijećena je pojava proljetnih pipa : velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe  (Ceutorhynchus pallidactylus ) . Prostom temperature brojnost ovih štetnika se povećava . Stoga upozoravamo poljoprivrednike da izvrše pregled i po potrebi obave zaštitu protiv ovih štetnika čim im to omoguće vremenske prilike.

Također je primijećena i pojava repičinog sjajnika

(Meligethes aeneus)  , potrebno je vršiti pregled i na ovog štetnika  i po potrebi tretiranje.Ukoliko ćete vršiti tretiranja dozvolu za suzbijanje ovih  štetnika imaju pripravci navedeni u tablici 1 :

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Dozvola po kulturama/ bolest

Koncentracija/doza

dozvoljeno primjena u sezoni

Tiakloprid

BISCAYA

velika repičina pipa

mala repičina pipa

repičin sjajnik

0,3 l/ha

2x

Lambda-cihalotrin

KARATE ZEON

 

KARIS

LAMBDA 5 EC

repičine pipe

repičin sjajnik

 

repičin sjajnik

0,15l/ha  2x

 

 

0,12l/ha 2x

Gama -cihalotrin

VANTEX

Repičin sjajnik

0,06l/ha 2x

Klorpirifos

PYRINEX 48 EC

 

PYRINEX 250 SC

velika repičina pipa

mala repičina pipa

repičin sjajnik

0,6-0,8 l/ha

 

0,75-1 l/ha     1x

Cipermetrin

Klorpirifos

CHROMOREL-D

NURELLE D

KALINOREL D

velika repičina pipa

repičin sjajnik

repičin sjajnik

0,5l/ha   1x

 

0,75-1l/ha 2x

 

Deltametrin

DECIS 2,5 EC

 

DECIDE

POLECI

velika repičina pipa

repičin sjajnik

 

repičin sjajnik

0,3l/ha

4 x

  0,3           2X

  0,3            1x 

Cipermetrin

CYTHRIN MAX

velika repičina pipa

repičin sjajnik

50 ml/ha

2x

Deltametrin

Tiakloprid

PROTEUS 110 OD

velika repičina pipa

mala repičina pipa

0,5-0,7 l/ha

 2x

Esfenvalerat

SUMIALFA 5 FL

velika repičina pipa

repičin sjajnik

0,3 l/ha

0,25L7ha

 1x

Acetamiprid

MOSPILAN 20 SG

 

MOSPILAN 20 SP

velika repičina pipa

mala repičina pipa

repičin sjajnik

150 g/ha

 

120g/ha    1 x

Pimetrozin

CHESS 50 WG

repičin sjajnik

0,15 kg/ha 1 x

 

Alfa -cipermetrin

FASTAC 10 EC

 

DIREKT

repičin sjajnik,pipe komušarice

repičin sjajnik

 

0,1  l/ha 2x

 Najbolje vrijeme primjene  ovih insekticida  u vegetaciji je : u vrijeme pojave štetnika u kritičnom broju ,a  do prije cvatnje( nakon toga opada štetnost od ovih štetnika ,a ujedno se čuvaju pčele).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis