Uputa o vođenju evidencije za korisnike M10 i M11

Vođenje evidencije je obvezno za sve korisnike M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i M11 – Ekološki uzgoj. Način vođenja evidencije propisan je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu („Narodne novine“ br. 20/16).

Evidencija se vodi na propisanim obrascima:

M 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

M10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim obvezama

10.1.1.      Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture – OBRAZAC 1

10.1.2.       Zatravnjivanje trajnih nasada – OBRAZAC 2

10.1.3.       Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti – OBRAZAC 3

10.1.4.       Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) – OBRAZAC 4

10.1.5        Pilot mjera za zaštitu leptira – OBRAZAC 5

10.1.6.       Uspostava poljskih  traka – OBRAZAC 6

10.1.7.       Održavanje ekstenzivnih voćnjaka – OBRAZAC 7

10.1.8.       Održavanje ekstenzivnih maslinika – OBRAZAC 8

10.1.9.       Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja – OBRAZAC 9

M11- Ekološki uzgoj

M11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode – OBRAZAC 10

M11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda – OBRAZAC 11

Evidencija se može voditi ručno ili elektronskim putem na propisanim obrascima. Obrasci se mogu ispisati kako bi se podaci mogli unijeti ručno ili ih treba voditi elektronski u Word ili Excel programu.

U evidencijski obrazac je potrebno unijeti sve tražene podatke, vodeći računa da se podaci vode za sve ARKOD parcele koje su prijavljene u jedinstvenom zahtjevu za pojedinu operaciju ili podmjeru. Također je bitno redovito unositi podatke, kako bi iz evidencije bilo jasno da se propisane obveze poštuju sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja („Narodne novine“ br. 20/16).

Npr. ukoliko se na parceli nalazi više kultura koje zahtijevaju različitu uporabu sredstava za zaštitu bilja, ARKOD parcela se upisuje svaki put u novi red kada se upotrebljava sredstvo za zaštitu bilja, za svaku pojedinu kulturu, sa svim potrebnim podacima.

Prilikom kontrole na terenu potrebno je pokazati popunjen obrazac evidencije (u papirnom ili elektronskom obliku). Korisnik će biti sankcioniran te će se umanjiti iznos potpore u slučaju da:

  1. Obrazac ne postoji ili

  2. Obrazac nije popunjen ili

  3. Obrazac je nepotpun.

Ministarstvo poljoprivrede

Pripremi za ispis