Obavijest vlasnicima koštičavog voća! 03.03.2016.

Breskve se nalaze u fazi bubrenja i otvaranja pupova. Upravo  je  faza kada se lisni pupovi počinju otvarati  i vidi se zeleni vršak lista najosjetljivija na  infekcije uzročnikom kovrčavosti lista (Taphrina deformans).Ukoliko je nakon prvog tretiranja breskve prošlo 8 ili više dana, provedite zaštitu.

Na sortama i lokalitetima gdje je došlo do otvaranja pupova breskve preporučujemo primjenu organskih fungicida: Delan 700 WDG, Chromodin S-65, Nativo 75 WG, Difcor ili Ziram 76 WG.

Pripravak Nativo 75 WG ima dopuštenje za primjenu na nektarini.

Tretiranje treba provesti za mirnog vremena, pri temperaturama višim od 5°C.

Samo ako još nije došlo do otvaranja pupa smiju se primijeniti pripravci na bazi bakra  (prema preporuci od 23.02.).

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                           Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

                                                                                              

 

 

Pripremi za ispis