Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina, trešanja i šljiva 23.02.2016.

U globalnim razmjerima protekla 2015. sezona bit će upamćena kao jedna od najtoplijih pri čemu je prosječna temperatura porasla za +1°C u odnosu na pred-industrijsko razdoblje. Premda se i sam početak ove 2016. sezone smatra iznad prosječno toplim podatci o srednjim temperaturama zraka u Međimurju tijekom mjeseca siječnja 2016. tu spoznaju ne potvrđuju (vidi Tablicu 1.). Ali, u veljači o.g. umjesto očekivanih prosječnih količina oborina 43,3 mm tijekom prvih 22 dana izmjerili smo od 83,0 mm do 118,6 mm a pritom je u istom razdoblju prosječna temperatura zraka umjesto očekivane zimske vrijednosti 0,7°C na većini mjernih lokaliteta izmjerena od 6,1° do 6,9°C!

Tablica 1. Količina oborina na mjernim iMetos uređajimau Međimurju:

Mjerni lokalitet

Prosječna mjesečna temperatura u siječnju 2016.*

Prosječna mjesečna temperatura u veljači 2016.*

Broj kišnih dana u veljači 2016.

Količina oborina u veljači 2016.

Trnovčak

1,1°C

6,8°C

14

116,4 mm

Novakovec

-0,5°C

6,1°C

16

89,6 mm

Belica

0,3°C

6,8°C

12

118,6 mm

Orehovica

0,3°C

6,9°C

11

101,2 mm

Donji Pustakovec

0,2°C

6,6°C

13

83,0 mm

*prosječna višegodišnja temperatura zraka za mjesec siječanj iznosi 0,1°C, a za veljaču 0,7°C!

Stoga je u veljači o.g. nastavljen trend iznadprosječno toplog ali pritom i vrlo vlažnog meteorološkog razdoblja. Na zimskim pupovima bresaka je već od kalendarskog kraja protekle godine vidljiv razvojni stadij B, odnosno početak bubrenja pupova, a većina voćara završava zimsku rezidbu koju su započeli još tijekom proteklog mjeseca siječnja! U narednim danima treba planirati i početi provoditi prve usmjerene zaštite bakarnim pripravcima, a pritom birati dane i sate kada će izostanak vjetra i narednih oborina to omogućiti! Zbog jače pojave gljivičnih bolesti na koštičavim voćkama u ranijim sezonama, među kojima ističemo kovrčavost lišća bresaka i nektarina (Taphrina deformans), rogač šljive (Taphrina pruni), palež grančica i trulež plodova (Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicola), kozičavost lišća trešanja i višnje (Blumeriella jaapii), te šupljikavost lišća (Stigmina carpophilla), važno je prilikom zimske rezidbe je poželjno ukloniti sve osušene grančice ili grane i zaostale "mumificirane" plodove u krošnjama. Povišenu koncentraciju bakarnih pripravaka je potrebno primijeniti u vrijeme bubrenja, ali prije samog otvaranja zimskih pupova koštičavih voćaka. Moguće je koristiti različite trgovačke pripravke navedenih u tablici 1.

Tablica 1. Bakarni* i organski pripravci registrirani za suzbijanje kovrčavosti lišća bresaka i nektarina u Republici Hrvatskoj:

Djelatna tvar

Pripravci

Primjena

bakreni sulfat

Modra galica K

1,5 %

 

bakreni oksiklorid

 Kupropin WP, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro WP, Neoram WG

 

0,5-1 %

bakreni hidrokisd

Champion WP i WG, Champion flow SC

0,5-1 %

bakar-hidrokisid-kalcij sulfat kompleks

Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica

 

1,5 %

bakar-hidrokisd-Ca-klorid kompleks + cink sulfid

Cuprablau Z WP

0,75-0,8 %

bakarni-oksid

Nordox 75 WG

0,2 %

bakar & mineralno ulje

Crveno Ulje EC, Modro Ulje

2-3 %

ditianon

Delan 700 WDG

0,075-0,1 %

dodine

Chromodin WP

0,1 %

ciram

Ziram 76 WG

2,5 kg/ha

tebukonazol & trifloksistrobin

Nativo WG

0,02 %

*bakarni su fungicidi osim kovrčavosti lišća bresaka i nektarina djelotvorni i na druge gljivične i bakterijske bolesti koštičavog voća (npr. šupljikavost lišća, palež grančica)

Aplikaciju je potrebno provesti za mirnog vremena, pri temperaturama zraka većim od 5°C i povišenoj relativnoj vlažnosti zraka, uz nešto veći utrošak škropiva. U manjim nasadima uz okućnice ili vikendice ove zaštitne mjere je moguće obaviti na većini voćnih vrsta. Pojedinačne voćke uz okućnice preporučujemo "okupati" zaštitnim bakarnim sredstvima, a u plantažnim nasadima bresaka u punoj rodnosti utrošiti barem 600-700 litara škropiva/ha.

U narednom razdoblju nakon otvaranja pupova, ovisno o količinama i rasporedu najavljenih oborina, moguće je ponoviti preventivnu zaštitu protiv gljivičnih bolesti koštićevog voća primjenom jednog od organskih površinskih fungicida, navedenih u Tablici 1. Djelatne tvari ditianon i ciram su dopuštene samo na breskvama, dodine još na višnjama i trešnjama, a kombinacija tebukonazola & trifloksistrobina osim na breskvama i nektarinama ima dopuštenje za primjenu u šljivi i trešnji.

U kišnim su uvjetima kasno-zimski i(ili) rano-proljetni razmaci tretiranja su 8-12 dana. Uvijek je najbolje zaštitu provesti dan ili dva prije najavljenih jačih oborina, a zbog iznadprosječne količine padalina i iznadprosječno toplog razdoblja tijekom mjeseca veljače opasnost od primarnih zaraza uzročnicima roda Taphrina je vrlo velika!

Prema iskustvima iz ranijih sezona najjače zaraze lišća bresaka i nektarina uzročnikom kovrčavosti lišća u najsjevernijoj hrvatskoj županiji očekujemo kada u mjesecu ožujku zabilježimo barem 10 kišnih dana tijekom kojih pada ukupno 60 ili više mm kiše! Tada samo jedna ili dvije mjere zaštite ne daju željene rezultate. Primarne zaraze osjetljivih voćaka su moguće u razdoblju od početka bubrenja pupova do pojave zelenog lisnog vrška, odnosno do otvaranja prvih cvjetova bresaka i nektarina! Zaraza lišća na slabije zaštićenim breskvama i nektarinama uzročnikom kovrčavosti će biti veća, ako u navedenom kritičnom razdoblju bilježimo više oborina i duže zadržavanje vlage u krošnjama!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis